HAMMERSHØJ TEGLVÆRK


I 1953 blev Randers Tegl Gruppen udvidet med et nyt og moderne teglværk. Værket blev opført på et område i Nørreådalen syd for Hammershøj, hvor der var store mængder ler i høj kvalitet. Det nye Hammershøj Teglværk har siden udviklede sig til et af Nordeuropas største og mest moderne teglværker med 3 separate produktionslinjer. Et gennemrationaliseret værk med en årskapacitet på 70 mio. sten.

På Værk 1 produceres blødstrøgne Unika mursten - eksklusive mursten hvor bl.a. tidligere tiders kulbrænding kombineres med nutidens effektive gasbrænding. Værket blev modificeret i 2000.

Værk 2 er et fuldautomatiseret maskinstensværk med produktion af dansk, norsk, svensk og tyske formater. Værket har 16.000 m3 sump med lerbehandling. Tørringen foregår i tørrekamre og brænding i en 137 meter lange tunnelovn. Anlægget bliver løbende moderniseret med henblik på kvalitetssikring og energioptimering. Produktionen omfatter røde, røde/brune og brune mursten.

Værk 3 er et moderne værk med produktion af blødstrøgne og ”håndstrøgne” mursten. Produktionen foregår via 10.000 m3 sump på 3 blødstenspresser og 1 ”håndstrygningspresse”, i kammertørrerier og 135 meter lang tunnelovn. Værket bliver løbende moderniseret.

Adresse:
Tindbækvej 16
8830 Tjele