BEREGNING AF INDVENDIGE VÆGGE

 

I DET FULDMUREDE HUS - MED MURET FACADE SAMT MUREDE BAGVÆGGE OG SKILLEVÆGGE - ER DER ET GODT OG NATURLIGT INDEKLIMA.

 

Samtidig sikrer det fuldmurede hus beboerne en række komfort-fordele som f.eks. stabil indetemperatur og optimal støjdæmpning af lyde udefra og fra husets øvrige rum.
Desuden giver murede bagmure og skillevægge mulighed for at skabe et rustikt miljø med vandskurede vægge eller helt ubehandlede vægge, såkaldt 'blank mur'.

FORBRUG PR. M2

En mursten er 228 mm lang, 108 mm bred og 54 mm høj og fugerne som regel 12 mm brede.
Forbruget er 63 stk pr. m2 facade, men for at tage højde for spild ved tilpasning og håndtering anbefales at regne med 66 stk pr. m2.

Beregning af indvendige vægge

UDREGNING AF BAGMURENES OG SKILLEVÆGGENES AREAL

Arealet for bagmuren - denindvendige side af facaden - kan for nemheds skyld sættes til samme areal som facaden. Selv om de indvendige mål er lidt mindre end facaden, skal der i bagmuren bruges ekstra set ved dør- og vinduesåbninger.
Ved udregning af skillevæggenes areal beregnes naturligvis kun den ene side af hver skillevæg ÷ døråbninger.

OMREGNING AF KVADRATMETER FACADE TIL ANTAL MURSTEN

Der samlede facadeareal i m2 fratrukket døre og vinduer ganges med 66 stk.


VALG AF BAGMURSTEN
Til bagmur og skillevægge kan anvendes flere stentyper med forskellige egenskaber:

  • Blødstrøgne bagmursten med 3 eller 4 facader
  • Celle eller massive maskinsten
  • Højporøse savsmuldsten
  • Molersten


PUDSET, VANDSKURET ELLER BLANK MUR

Savsmuldsten, molersten og maskinsten anvendes oftest i forbindelse med pudsede vægge.
Skal væggene vandskures eller filtses anbefales blødstrøgne bagmursten. Skal skillevægge stå vandskurede på begge sider anbefales blødstrøgne bagmursten med 4 facader, så væggen bliver ens på begge sider.
Til indvendig 'blank mur' anvendes facadesten.