STATISK DOKUMENTATION

 

Hos Carlsberg Bjælker sørger vores ingeniører for dækkende statisk dokumentation til leverancen af de præfabrikerede teglelementer.

Ved henvendelse i projekteringsfasen, hjælper vi med vejledning og problemløsning, så vi kan finde den bedste løsning fra start. Vi tager os gerne af dialogen med den bygværksprojekterende, så vi sikrer os, at løsningerne er i overensstemmelse med det overordnede projektmateriale.

For at sikre os, at tilbud indeholder de forventede ydelser, omfang og indhold, tilbyder vi ligeledes en gennemgang af tilbuddet og omfanget heraf.

Den statiske dokumentation for konstruktionsafsnittet udarbejdes overskueligt og letlæseligt i separate dokumenter, så den samlede statiske dokumentation for hele byggeriet nemt kan samles. Den udarbejdes i overensstemmelse med gældende bygningsreglement BR18.
 

Omfang af dokumentation

Vi udarbejder følgende dokumenter afhængigt af konstruktionsklassen jf. SBi 271.

Ved ønske om statisk dokumentation, har vi brug for at modtage hoveddokumenterne for den statiske dokumentation samt tegningsmateriale ved indhentning af tilbud.

Det fremgår af ydelseslisten der fremsendes ved tilbudsgivning, om statisk dokumentation er inkl. i tilbuddet.