Vedligeholdelse af murværk

Blankt murværk i tegl kræver kun lidt vedligeholdelse. Alligevel bør der foretages regelmæssige eftersyn, så eventuelle opståede skader kan blive udbedret inden bygningens tilstand forringes.

Eftersyn:
Murværket skal efterses visuelt med 3 – 5 års mellemrum afhængigt af eksponeringsklassen. 

Eftersynet bør foretages af en person med bygningsmæssig indsigt, såsom håndværker, bygningskonstruktør eller bygningsingeniør.

Ved eftersynet gøres der notater om bygningens beskaffenhed. Hvor murværket har skadessymptomer, vil det være nyttigt at tage fotos. Resultaterne af et eftersyn bør sammenlignes med resultaterne af foregående eftersyn – dermed vil det være muligt at følge eventuelle ændringer i bygningens tilstand.

Eftersynet bør omfatte:

  • Revner i fundament/kælder
  • Skader på mursten
  • Skader på mørtelfuger
  • Fuger omkring vinduer
  • Dilatationsfuger, elastiske fuger
  • Murafslutninger, læmure
  • Murværk umiddelbart over vinduer
  • Sålbænke, murværk under vinduer
  • Fugt på murværket som følge af fugt fra tagrender og tagnedløb

 

Murerfaget har udarbejdet en Vejledning i vedligeholdelse af murværk og tegltage, som kan downloades her