Carlsberg Bjælker™
Lofter

LOFTER


TEGLLOFTER FRA CARLSBERG BJÆLKER™ UDFØRES I PROJEKTTILPASSEDE STØRRELSER, LIGESOM OPHÆNGNINGSSYSTEMER DESIGNES SPECIFIKT TIL DET ENKELTE PROJEKT AFHÆNGIG AF OM OPHÆNGNING SKAL SKE I EN BETON- ELLER STÅLKONSTRUKTION. VI STÅR GERNE TIL DISPOSITION MED RÅDGIVNING OM MATERIALEVALG OG UDFØRSEL INDEN BESLUTNINGEN TRÆFFES, SÅLEDES VI I FÆLLESSKAB SIKRER EN GOD FORVENTNINGSAFSTEMNING.
 
Normalt vælges fladen af murstenene som den synlige side, men kan vælges efter ønske. Højde er normalt almindelig murstenstykkelse.
 
Tegllofter kan leveres med færdige fuger i farve som udstøbningsmørtel, eller i indfarvede tørmørtler efter aftale. Såfremt der fuges mellem loftselementerne, planlægges dilatationsfuger som i normalt murværk, dog med største afstande på ca.12-15 m.

 

LØSNINGER MED LOFTER AF FACADESTEN

Inddækningen af udvendige og indendørs lofter er udført af facadens mursten. Til DnB Nor’s nye hovedkontor i Oslo har Randers Tegl leveret 600.000 stk Unika Pantheon til opmuring og 400.000 stk Unika Pantheon til bl.a. 5.725 lbm teglbjælker og 1.400 kvm tegllofter præfabrikeret på Carlsberg Bjælker™ samt 100.000 stk grå belægningsklinker til balkoner og gangarealer.

Inddækningen af udvendige og indendørs lofter er udført i facadens mursten.

Inddækningen af udvendige lofter er udført i facadens mursten. Konstruktionen er udført i sektioner af 5 stens bredde, 59 cm, i længder af 2,36 m. Pladerne af mursten er fremstillet i forspændingsteknik i længderetningen og monteret under betondæk med beslag og expansionsbolte. Elementet, der danner overgang mellem loft og facade, er en 3-skifts teglbjælke ophængt i konsoller.

 
 
FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD
 
Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.
 
Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:
  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokument.
 
 
Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:
Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10
 
 
TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT
Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele