BEREGNING AF TAGSTENSFORBRUG


AFHÆNGIG AF HVILKEN TYPE HØJSLEV ELLER LAUMANS TAGSTEN DER FORETRÆKKES, ER DER FORSKEL PÅ TAGSTENS- FORBRUGET PR. KVM. DERFOR VIL PRISERNE BLIVE OPLYST PR. M2.

 

HUSE MED SADDELTAG OG HALV- ELLER HELVALM

Har taget en enkel form, som f.eks. på skitsen, beregnes aralet ved at gange tagfladens højde - fra tagfod til rygning - med tagets længde.
Det samlede areal i m2 for begge sider af taget indtastet i pris-spørgeskemaet sammen med tagrygningens længde i meter.

 

Tagareal for hus med saddeltag
Tagareal for hus med saddeltag:
Tagfaldens højde x længde = m2x.
2 = tagareal.
Rygningslængden = tagfladens længde.

 

 

VINKELHUSE ELLER TAGE MED KVISTE

Ved beregning af tage med mere kompliceret form, anbefales at bruge vort professionelle program til tagberegning.
Vær opmærksom på at tagberegningsprogrammet oplyser antallet af tagsten, rygningssten og specialsten. Indsæt oplysningerne i feltet 'Bemærkninger' i pris-spørgeskemaet.

Tagareal for hus med halvvalm
Tagareal for hus med halvvalm:
Tagfladens højde x længde = m2x.
2 = tagareal.
Rygningslængden måles på huset.

Tagareal for hus med helvalm
Tagareal for hus med helvalm:
Tagfladens højde x længde = m2.
x 2 = tagareal.
Rygningslængden måles på huset.