Carlsberg Bjælker™
Overliggere

FORSPÆNDTE OVERLIGGERE - KOMPOSITOVERLIGGERE

 
I facaden skal forspændte enkeltskifte og dobbeltskifte overliggere som oftest ikke bære belastninger, idet bagmuren er den bærende konstruktion for tag/etageadskillelse.
Ved anvendelse af TB-rende, i stedet for traditionel murpap over tegloverliggere, opnås højere styrke på teglbjælken.
 
Forspændte overliggere sikrer:
  • At der ikke opstår forskydningsrevner over overliggeren.
  • At overliggeren aldrig kommer til at trykke/hvile på vindues- eller dørkarme.
 
Vederlaget - det murværk som teglbjælken hviler på - skal altid være mindst ½ sten i begge sider.
 
ENKELTSKIFTE FORSPÆNDTE TEGLOVERLIGGERE
Op til 12 stens længde 2870 mm
Anvendes til hulmål på max 2630 mm
 
 
DOBBELTSKIFTE FORSPÆNDE TEGLOVERLIGGERE
Op til 22 stens længde - 5270 mm
Anvendes til hulmål på max 5040 mm
 
 
MURVÆRKET OVER FORSPÆNDTE KOMPOSIT TEGLOVERLIGGERE
Det overliggende murværk belaster ikke den forspændte facade-overligger, forudsat at der ikke er indmuret murpap i liggefugerne, idet overliggeren og murværket danner en komposit-teglbjælke. Tværtimod aflaster det overliggeren ved at fordele belastningen.
 
  • Antallet for overliggende skifte er derfor vigtigt, når overliggerens dimension skal udregnes.
  • Ved gavle er det endvidere vigtigt at der tages højde for både min. antal skifte og max. antal skifte.
 
Dimensionering og statisk beregning er incl. i prisen for standard forspændte overliggere fra Carlsberg Bjælker™.
Ønsker du selv at foretage beregningen henvises til programmet murværksprojektering på www.mur-tag.dk

 

LØSNINGER MED TEGLOVERLIGGERE

Standard tegloverliggere i flere bredder til facade. Forspændte tegloverliggere i facaden forenkler arbejdet på byggepladsen og optimerer kvaliteten, da forspændte tegloverliggere har større stivhed og pilhøjde, der sikrer mod forskydningsrevner over overliggeren, og at overliggeren aldrig kommer til at trykke på vindues- eller dørkarme. Facadeoverliggere fremstilles i forskellige bredder og af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Standard tegloverliggere i flere bredder til bagmur. Carlsbergs forspændingsteknik giver stærke fordele, da forspændte tegloverliggere har større stiv hed og pilhøjde, der sikrer mod forskydningsrevner over overliggeren, og at overliggeren aldrig kommer til at trykke på vindues- eller dørkarme. Dimensionering og statisk beregning er med i prisen for standard forspændte overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

Dobbeltskifte tegloverliggere med glaseret facade. I facaden er anvendt dobbeltskifte forspændte tegloverliggere med drypnæse i længder på 4,31 m. Murstenene er glaserede på facaden og på undersiden ind til den fræsede drypnæse. I vindues nicherne er indmuret glaserede formsten som sålbænke.

 

FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:

  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokument.

 

Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:
Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10

 

 

TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT
 
Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele