GARANTI


TAGETS LEVETID ER EN YDERST VIGTIG FAKTOR, NÅR DER SKAL VÆLGES TAG.

 

Det skal på den ene side holde til de klimatiske udfordringer i generationer – og det skal på den anden side bevare det gode udseende. Den omhyggelige udvælgelse og bearbejdning af leret sikrer, at tagstenene er skabt til brug i klimaer med hårde belastninger.

Højslevs klassiske tegltagsten hverken falmer eller skaller, de patinerer og bliver bare smukkere i tidens løb. Generationers erfaringer viser, at Laumans glaserede og engoberede tagsten stort set ikke ændrer udseende i årenes løb. 

Vores tegltagsten er underlagt DS/EN 1304 (EU norm for tagsten) og opfylder kravene hertil. Der ydes en 30 års materialegaranti for frostbestandighed – De generelle betingelser fremgår af garantibeviset,  som kan rekvireres efter oplægning af taget.

Download garantibevis (eksempel)