Carlsberg Bjælker™

FORSPÆNDTE BJÆLKER - PRÆFABRIKEREDE BJÆLKER

 

Forspændte teglbjælker kan anvendes til meget store spænd. Beregningsanalyser af teglbjælkers tværsnit viser, at der kun sjældent opstår trækspændinger i forspændte teglbjælker og at de i reglen er revnefrie.

Forspændte teglbjælker sikrer:

  • At der ikke opstår forskydningsrevner over overliggeren   
  • At teglbjælken aldrig kommer til at trykke/hvile på vindues- eller dørkarme.


Vederlaget - det murværk som teglbjælken hviler på - skal mindst være 3/4 sten for første skifte i begge sider, og efterfølgende mindst være 1/2 sten.

 

PRÆFABRIKERET MURVÆRKSBJÆLKE

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur. Murværksbjælken kan optræde som selvstændig konstruktion eller med overliggende murværk. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering og beregnes til at optage hele den aktuelle last.

Murværksbjælke med selvstændig bæreevne.
Overliggende murværk medregnes ikke i bæreevnen.

Dimensionering og statisk beregning er incl. i prisen for standard forspændte overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

 

LØSNINGER MED FORSPÆNDTE TEGLBJÆLKER

Hørning Rådhus er opført i RT 307 Røde blødstrøgne mursten. Den længste forspændte teglbjælke er 5 sten bred, 9 skifter høj og 8,84 m lang. De forspændte teglbjælker har facade på begge sider.

De vandskurede forspændte teglbjælker skal indgå som bærende bjælker i det færdige byggeri.Hver bjælke er 4 sten bred - 47 cm - 10 skifter høj og har facade på begge sider.

Den vandskurede forspændte teglbjælke er 3 1/2 sten bred - 41 cm - 9,25 m lang. Teglbjælken har facade på begge sider. Carlsberg bjælker har produceret flere forspændte teglbjælker med over 12 meters spændvidde.

Den længste forspændte teglbjælke i der fritstående murværk har et spænd på 7,93 m. Til optagning af vindlast er indmuret diagonale murbindere mellem de to murvanger, således der opnås gittervirkning i hulmurskonstruktionen. De to nederste skifte i teglbjælken er 41 cm brede.

 

FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD

Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.

Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:

  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokument.

 

Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:

Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10

 

TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT

Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:

Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele