4-SKIFTS BJÆLKER

 

FORSPÆNDTE TEGLBJÆLKER LEVERES STANDARD I DANSK NORMALFORMAT I LØBERFORBANDTER

 

Dimensionering
Carlsberg Bjælkers specifikke beregning efter gældende normer. Dimensionering, statiske beregninger og varedeklarationer er inkluderet i prisen.

 

Mål for forspændt 4-skifts teglbjælker
Længden af teglbjælken defineres i forhold til belastning og design. Det korteste vederlag i teglbjælken i begge ender skal være 3/4 sten for første skifte, og 1/2 sten for de efterfølgende skifte.

 

4-SKIFTS TEGLBJÆLKE TIL BAGMUR OG FACADE

 

11 cm (4N)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

 

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

17 cm (4B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

20/3x11 cm (20/3N)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

23/3x11 cm (H/3N)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

20/3x17 cm (20/3B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

23/3x17 cm (H/3B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

23 cm (4H)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

27/3x11 cm (27/3N)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

29/3x11 cm (29/3N)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Blødstrøgne teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes typisk som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, hvor en komposit tegloverligger ikke kan opnå tilstrækkelig styrke. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

* Første bogstav/tal i parantesen angiver bredden på på nederste skifte
Andet bogstav/tal angiver bredden på overliggende skifte.
N: Bredden på sten i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredsten i normalformat, 17 cm.
H: Længden på sten i normalformat, 23 cm.

 

Forspændte 4-skifts teglbjælker udføres i min. bredde 108 mm. Længde og forbandter efter ønske. Anvendes som bærende bjælker, udført med forskydnings armering. Dimensioneres iht. Carlsberg Bjælkers certificerede program.

 

Bjælkerne beregnes til at optage den aktuelle last. Kontakt Carlsberg Bjælker™, som kan foretage denne beregning.

 

Bemærk: Forbandttype og start kode skal oplyses ved bestilling.

 

For teknisk information og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
Mail carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10