INSPIRATION I TEGL


DER ER MANGE FORDELE VED AT BYGGE FULDMURET - ET HUS MED MURSTEN BÅDE UDE OG INDE.

Mursten og mørtel er uorganiske materialer, der sikrer et sundt, naturligt indeklima. Der er ingen kemiske overraskelser gemt i et fuldmuret hus. Se eksempler på interiører med blank mur - vægge af rå mursten - og med vandskurede vægge.

 

RÅ MURSTEN INDE

Vægge af rå mursten, også kaldet blank mur, giver utallige muligheder for kreative løsninger og enestående detaljer. Variationsmuligheder er store. Se murstensoversigt her. Og mulighederne bliver endnu flere når blankt murværk veksler med vandskurede partier. Tegl har alle de egenskaber der kendetegner gode natur-materialer. Lang levetid, harmoniske farver, og tegl bliver ikke slidt og trist.

 

ILDSTEDER OG PEJSE

Den knitrende ild i brænde knuder har altid været et hyggeligt samlingspunkt. Og mange har flyttet ildstedet med ind i stuen eller køkkenet. Den åbne murede pejs er i dag mange steder blevet afløst af et muret ildsted med glaslåger for at opnå større varmeeffekt. En åben pejs eller et muret ildsted holder virkelig godt på varmen, da murstenene optager varmen og langsomt afgiver den til rummet længe efter de sidste gløder er gået ud.

 

TEGL INDE I STORE BYGGERIER

Vægge af rå mursten, blank mur, anvendes ofte i større byggerier som uddannelsesinstitutioner, konferencecentre og firmadomiciler. Dels fordi rå murstensvægge giver spændende og smukke arkitektoniske løsninger - men især fordi murstensvægge er vedligeholdelsesfrie, er stærkt medvirkende til at skabe et godt indeklima, er lyddæmpende og giver en god akustik samt er med til at sikre en stabil indetemperatur.

 

VANDSKUREDE VÆGGE

Vandskuring eller filtsning af indvendige vægge foretages med indfarvet mørtel eller til efterbehandling med diffisions-åben maling som f.eks. silikat-maling. Maskinsten, savsmuldsten og molersten er skarpkantede og glatte på den ene side – mens de syn lige spor fra frem stillingen på den modsatte side vil kunne ses. Vandskurede vægge af blødstrøgne sten har en flot overflade med tydelig stenstruktur. Ønskes væggene ensartede på begge sider anvendes blødstrøgne sten med 4 facader.