TEGLSKALLER

 

TIL ENERGIOPTIMERING. TIL RENOVERING ELLER FORSKØNNELSE AF FACADER, ELLER TIL ETABLERING AF INDVENDIG MURVÆRK I EKSISTERENDE BYGNINGER.

 

Randers Tegl leverer danske teglskaller af hele sortimentet i maskin-, blød- og håndstrøgne facadesten. Teglskaller fra Randers Tegl har samme eksklusive overflade og struktur som den massive mursten. Det betyder, at det færdige murværk fremstår levende og dynamisk - med alle de æstetiske kvaliteter som er kendetegnende for den murede facade.

 

Alle tekniske egenskaber for Randers Tegl’s mursten i normalformater gælder tilsvarende for teglskaller af samme - med undtagelse af trykstyrken, der ikke har praktisk eller konstruktiv betydning, da skallerne ikke skal optage lodret last.

 

Teglskaller til udvendig facaderenovering er det yderste lag i en større systemløsning, der kræver professionel rådgivning, for at den samlede konstruktion overholder tekniske krav og værdier.

 

ALLE TYPER SKALLER

 

Randers Tegl leverer teglskaller baseret på længde-, bredde- højdemålene på hele vores sortiment af danske og udenlandske murstensformater, inklusiv Ultima-formatet. Skaller kan desuden leveres som L-formede hjørneskaller, således at bygningshjørner  kan fremstå som traditionelt udført murværk.

 

 

ANVENDELSE

 

Teglskaller anvendes ofte i forbindelse med energioptimering samt facaderenovering af eksisterende byggeri, hvor teglskallen klæbes op på en ny isolering. På den måde er det ofte muligt at opnå en stor eneregibesparelse på baggrund af en beskeden investering, idet man i de fleste tilfælde anvender byggeriets eksisterende sokkel.

 

ØKONOMI OG ÆSTETIK

 

Der findes etageboliger, rækkehuse og villaer, hvor en facaderenovering med traditionelt udført murværk kan blive uforholdsmæssig dyr. I disse tilfælde er der et stort besparelsespotentiale ved at anvende teglskaller, samtidig med at facadeudtrykket med tegl kan bevares.

 

KONTAKT

 

Kontakt en arkitektrådgiver hos Randers Tegl, hvis du vil vide mere om teglskaller - ønsker tilbud eller rådgivning i forbindelse med facaderenovering med teglskaller.

 

Find din nærmeste arkitektrådgiver >>