GENERELT OM TEGLBJÆLKER

 
Skæg på mursten vender nedad, medmindre andet er angivet på ordrebekræftelse og tegninger.
 
TB skal i hver ende have et massivt vederlag:
  • For enkeltskifte er min. vederlag 108 mm.
  • For flerskifte er min. vederlag 168 mm for første skifte, og øvrige skifter 108 mm.
 
Kravene for vederlag kan i visse tilfælde være højere – dette oplyses i givet fald i aktuelle sag.
 
 
Vedr. komposit overliggere:
 
Fugtspærre i form af asfaltpap må ikke indmures i de skifter, der indgår i teglbjælkens højde, da dette vil føre til svækkelse af bjælkens bæreevne.
Pap skal monteres over teglbjælkerne, jf. beregning for placering af murpap.

Der kan med fordel anvendes TB-render® til bortledning af evt. slagregn. Læs mere om TB-render HER.
Læs mere i vejledningen om fugtspærre i murværk HER.

For at eliminere risikoen for revner fra svind og krybning anbefales det, at komposit tegloverliggere som minimum bør have opnået en hærdning på 3 modenhedsdøgn inden færdig indbygning.
 
 
Opmuringsanvisning for tegloverliggere:
 
Der opmures i den angivne mørtel eller i en mørtel med tilsvarende egenskaber, for fornøden bæreevne for tegloverliggerne.
Ved opmuring skal der etableres midlertidige understøtninger - disse bibeholdes indtil tilstrækkelig styrke i murværket er opnået.
Enkeltskiftes tegloverliggere skal understøttes pr. 600 mm, og dobbeltskiftes tegloverliggere pr. 1200 mm.
 
Tegloverliggeren skal altid håndteres på byggepladsen iht. nyeste udgivelse af Murerhåndbogen.

Oplægningsvejledning fra Dansk murstenskontrol kan findes HER.
 
 
Vedr. præfabrikeret teglbjælker:

Fugtspærre i form af asfaltpap må gerne indmures direkte ovenpå den præfabrikerede teglbjælke, da evt. ovenliggende murværk ikke indgår i teglbjælkens bæreevne.
 
Præfabrikerede teglbjælker må ikke mellem-understøttes.
 
Præfabrikerede teglbjælker bør have opnået en hærdning på op til 14 modenhedsdøgn inden færdig indbygning.