GENERELT OM TEGLBJÆLKER

 

Skæg på mursten vender nedad.

 

TB skal i hver ende have et massivt vederlag:
- For enkeltskifte er min. vederlag 108 mm.
- For flerskifte er min. vederlag 168 mm for første skifte, og øvrige skifter 108 mm.

 

Vedr. Komposit overliggere:
Fugtspærre i form af asfaltpap må ikke indmures i de skifter, der indgår i teglbjælkens højde, da dette vil føre til svækkelse af bjælkens bæreevne.
Pap skal monteres over teglbjælkerne, jf. beregning for placering af murpap.

 

Der kan med fordel anvendes TB-render® til bortledning af evt. slagregn.

 

For at eliminere risikoen for revner fra svind og krybning anbefales det, at komposit tegloverliggere som minimum bør have opnået en hærdning på 3 modenhedsdøgn inden færdig indbygning.

 

Opmuringsanvisning for tegloverliggere:

 

Der opmures i den angivne mørtel eller i en mørtel med tilsvarende egenskaber, for fornøden bæreevne for tegloverliggerne.
TB håndteres jf. anvisninger i den nyeste udgivelse af Murerhåndbogen.
Ved opmuring skal der etableres midlertidige understøtninger - disse bibeholdes indtil tilstrækkelig styrke i murværket er opnået.
Enkeltskiftes tegloverliggere skal understøttes pr. 600 mm, og dobbeltskiftes tegloverliggere pr. 1200 mm.
Tegloverliggeren skal altid håndteres på byggepladsen iht. nyeste udgivelse af Murerhåndbogen.

 

Vedr. præfabrikeret teglbjælker:
Fugtspærre i form af asfaltpap må gerne indmures direkte ovenpå den præfabrikerede teglbjælke, da evt. ovenliggende murværk ikke indgår i teglbjælkens bæreevne.
Præfabrikerede teglbjælker må ikke mellem-understøttes.
Præfabrikerede teglbjælker bør have opnået en hærdning på op til 14 modenhedsdøgn inden færdig indbygning.