Den store guide tilnyt tag

At skifte sit tag er en stor beslutning, og den slags har det med at afføde en lang række spørgsmål. Disse spørgsmål forsøger vi at besvare i denne guide, så du bliver klædt så godt på som muligt til at træffe det rigtige valg for dig og din bolig, når du skal have nyt tag.

Nogle af de spørgsmål, som vi ved fylder meget, når man overvejer at skifte tag, er:

Hvad koster et tag?

Hvor længe holder et tag?

Hvordan finder jeg den rigtige håndværker?

Hvilket slags tag skal jeg vælge?

Hvilke lovkrav skal jeg forholde mig til?

Denne guide giver dig forhåbentlig et bedre overblik over projektet, så du kan træffe din beslutning på det bedst mulige grundlag.

icon-arrow-righticon-arrow-rightStart læsningen

Hvad koster et tag?

Uanset hvilken slags tag, du allerede måtte have overvejet, og uanset, om du står på tærsklen til at ringe til et tagfirma eller kun er i den spæde idéfase, ved vi af erfaring, at der er ét spørgsmål, der presser sig på:

Hvad koster et tag? Det kan vi faktisk svare meget præcist på:

181.125 kroner inklusive moms, montering, oprydning og så videre.

Prisen forudsætter, at dit hus er på 180 kvadratmeter, at taget er 207 kvadratmeter stort og har en hældning på 30 grader. Og at du vælger et tegltag, som er blandt de dyreste, men også mest holdbare og smukkeste løsninger.

Men ligesom gennemsnitsprisen på solgte biler i Danmark ikke viser, hvad din drømmebil koster, er det langt fra givet, at 181.125 kroner er den pris, du skal betale for et nyt tag. Din pris afhænger af dit hus og dine præferencer, og derfor er der en lang række valg, du skal træffe, før du har det præcise billede af, hvilket tag du skal have, og hvad det koster.

Vi har skrevet et afsnit, der handler om økonomi, og her kan du komme tættere på en konkret pris på netop dit tagprojekt.

Denne guide handler om meget mere end prisen på et tag, og du kan få et overblik over strukturen nedenfor. Tanken er, at du skal kunne bruge guiden som et opslagsværk, der kan guide dig igennem dit tagprojekt fra idé til det færdiglagte tag og den løbende vedligeholdelse.

Overvejelse
Skal jeg overhovedet skifte taget?

Det er langt fra sikkert, dit tag skal skiftes, selvom det umiddelbart ser slidt ud. Mange gode tage bliver skiftet for tidligt, og det er spild af ressourcer.

Et kig på dit tag kan give dig en idé om, hvor slidt det er, men det reelle billede får du kun, hvis du investerer tid – og måske endda udgiften til en fagmand – i at gå dit tag grundigt efter.

Men den ”nemme version” først: Du kan begynde med at gå taget efter for de mest åbenlyse tegn på slid.

Tag af tagpap

Hvis du har tagpap, kan du kigge efter revner, som typisk opstår på grund af forskydninger i undertaget. Det kan også være, der er skader – ofte synligt i form af misfarvninger eller huller i tagpappet – på grund af vand eller is, der bliver liggende på taget på grund af manglende fald.

Hvis taget i øvrigt ellers er tæt, kan beskadiget tagpap i nogle tilfælde repareres ved at påføre tagasfalt, ligesom revner i overfladen kan ordnes ved hjælp af forskellige produkter. Alliér dig med en fagmand, som du stoler på – det er en vigtig opgave, så vær sikker på, at han ved, hvad han laver.

Tag af fibercement

Hvis dit tag er af bølgeplader i fibercement, skal du kigge efter revnede eller mørnede tagplader, løse skruer og holde et ekstra øje med tætningerne ved rygningen og tagfoden.

Ødelagte tagplader kan udskiftes – enten enkeltvis eller flere ad gangen – men undersøg altid, om pladerne indeholder asbest. Hvis det er tilfældet, er der nemlig nogle sikkerhedshensyn, der skal overholdes. Tag en fagmand med på råd, så du sikrer dig, at du forbliver på sikker grund og i øvrigt overholder reglerne.

Tag af tegl- eller betonsten

Hvis dit tag har tegl- eller betonsten, skal du kigge efter knækkede sten, huller efter nedblæste sten og frostsprængninger. Det kan også være en god idé at kigge nærmere på utætheder ved skotrender – de afløbsrender for vand, der er mellem to tagflader i et indadgående hjørne. 

Tegl- og betonstenstage kan delrenoveres med nye sten. Her skal du imidlertid være opmærksom på, at det kan give æstetiske udfordringer, da ”pletvis” renovering giver forskellige farvenuancer. Hvis det viser sig, at det er nødvendigt at udskifte hele taget, har denne type tage den fordel, at tagkonstruktionen er så stærk, at den kan være bære alle typer tagmateriale.

Undertag eller ej?

Apropos stærk tagkonstruktion skal du huske på, at dit tag består af mere og andet end blot det, du kan se, når du står i din indkørsel eller din have og kigger op. Selve tagbelægningen ligger typisk på lægter, som igen hviler på et undertag. Undertage kommer i tre varianter – fast undertag, middelfast/hårdt undertag og let undertag.

Undertaget, som lidt vittigt også kaldes ”husets regnfrakke”, er vigtigt at tage med i ligningen, når det handler om tagets tilstand. For et ellers sundt tag kan godt have et utæt eller beskadiget undertag, og så er det naturligvis her, du skal sætte ind. Et nedslidt undertag kan give alle mulige problemer fra rådne taglægter over svækkelse af tagkonstruktionen til skimmelsvamp og råd – og en masse større eller mindre udfordringer derimellem.

Gå derfor en runde på loftet – og hav gerne en fagmand med, der kan skelne småting fra reelle problemer.

Gratis guide: Sådan holder du liv i dit gamle tag

Understrygning kan gøre en forskel

Hvis du har et ældre tegltag, og det viser sig, at der er utætheder, kan det være, at du i stedet for et større tagprojekt kan nøjes med en såkaldt understrygning. Når du understryger, tætner du taget fra indersiden med en fugemasse, der tætner taget.
 
Understrygning kan ikke ”redde” et nedslidt tag, men det kan være det rigtige træk at foretage, hvis man har mindre utætheder i et ellers godt tag.

Mos og alger

En enkelt ting, vi har gemt indtil nu, er mos og alger. De er nemlig relevante at forholde sig til, uanset hvilken tagbelægning man har. Og de er også relevante i relation til undertaget.
 
Det er stort set umuligt at undgå mos og alger på sit tag, og spørgsmålet er så, hvad man kan gøre ved det – og hvad man bør lade være med at gøre.
 
Hvis man researcher på nettet, vil man finde temmelig modsatrettede råd. Nogen (primært tagafrensningsfirmaer) påpeger, at mos og alger kan give skader på taget, fordi de virker opsamlende på regnvand og dermed øger risikoen for dannelse af råd og svamp. Og hvis der er revner i taget, kan ubehagelighederne trænge ned gennem tag og undertag og skabe problemer.
 
Men Miljøstyrelsens vurdering er noget anderledes – nemlig at mos og alger i de fleste tilfælde ikke er skadeligt, og at man faktisk skal tænke sig godt om, inden man begynder at fjerne begroninger på taget, da en for hård behandling af taget kan skade taget.
 
Det synspunkt deles af Bolius, der peger på, at tagrensninger kan ødelægge taget og forkorte levetiden, ligesom de understreger, at selvom en tagrensning på den korte bane kan få det gamle tag til at ligne et nyt tag, er det langt fra tilfældet – og at en tagrensning i værste fald efterlader taget i en værre forfatning end før.
Hvad er alger og mos?

Både alger og mos er grønne sporedannende planter, og særligt alger findes næsten over alt i naturen. Begge planter spredes med vinden og hægter sig fast på fugtige flader, fx tag, facade og sokkel. Der findes også en tredje vækst, nemlig lav. Lav opstår som en symbiose af en svamp og en alge. Algen er omsluttet af svampen, og derfor kan netop lav godt leve på flader med direkte sollys - modsat mos og alger, som trives bedst i skyggen.

Hvad er alger og mos?

Tips om alger og mos på tag og mure

 • Tænk dig om en ekstra gang, inden du beslutter dig for at fjerne begroning med alger, mos, svampe eller lav fra taget eller muren – det er i de fleste tilfælde helt uskadeligt
 • Mospuder kan ofte fjernes med håndkraft
 • Vækst på muren kan man i første omgang forsøge at fjerne med vand og en blød børste
 • Find årsagen til væksten: Alger og mos gror bedst, hvor der er fugtigt. Hvis du er i tvivl om kilden til fugt, og hvordan man fjerner den, kan du kontakte en fagmand.
 • Hvis du synes, væksten er et stort problem, kontakt da en fagmand og få vurderet, om det er nødvendigt at fjerne væksten, og om taget eller muren kan tåle det
 • Forebyg begroning ved at vedligeholde fuger og vandafvisende overflader (for eksempel en kalket væg)
 • Planlægger du at gå i gang med nyt byggeri, er der mange muligheder for at reducere eller undgå vækst ved at vælge den rigtige konstruktion, f.eks. tagudhæng eller korrekt udformning af fuger.
 • Vær opmærksom på, at hvis dit tag er af eternit, kan visse behandlinger betyde, at der frigives asbestfibre. Kontakt evt. Arbejdstilsynet, der regulerer reglerne om asbest, og hør nærmere om, hvordan du skal behandle dit eternittag

Kilde: Miljøstyrelsen
 

Der er altså en lang række forhold, du skal tænke over, når du overvejer, om dit gamle tag skal skiftes eller ej. Uanset hvad bør du løbende – nærmere bestemt to gange om året – tjekke dit tag, så du hele tiden har en føling med dets tilstand. Det har fordel, at du i mange tilfælde kan opdage de små skader, som med tiden kan vokse sig store og dyre.

Tag derfor årets første tagtjek sidst på foråret, så huset er klar til at modstå sommerens regnbyger. Og giv taget et ekstra kig, når efteråret stempler ind, og bladene falder af træerne.

Lav udvendig gennemgang, hvor du kigger på tagbelægningen og tagryggen, og supplér med at kigge nærmere på konstruktionen indefra. Og i løbet af året bør du holde øje med eventuelle tegn på fugtskader, når du alligevel bevæger dig rundt udenfor huset eller på loftet.

Tjekliste – 10 trin til et sundt tag

 • Er rygningen på taget intakt?
 • Sidder alle tagsten eller tagplader fast?
 • Ligger tagsten eller tagplader som de skal, så vandet bliver ledt væk fra taget?
 • Er alle tagsten eller tagplader hele?
 • Er understrygningen hel, uden revner?
 • Er tagrenderne rene og tomme?
 • Sidder alle stenene i skorstenen fast?
 • Er vindskeden intakt og uden råd?
 • Er den indvendige tagkonstruktion fri for skadedyr som borebiller og husbukke?
 • Er taget tæt omkring inddækninger (der, hvor skorsten, vinduer og andre bygningsdele bryder tagfladen)?
Billedet fremviser en fysisk bunke kataloger og en teksten fremstår hent guiden, 10 trin til et sundt tag
Økonomi
Taget i tal – pris, finansiering og indvirkning på husets værdi

Prisen på et nyt tag afhænger både af dig, dit hus og markedskræfterne.

Som vi skrev i afsnittet "Hvad koster et tag", varierer prisen på et tag meget - og det kommer nok ikke bag på dig. For tagets pris afhænger af en lang række faktorer, som dels afhænger af markeder, og som du dels selv er med til at påvirke.

Først og fremmest er der forskel på de materialer, du vælger. Et tag af betontagsten eller eternit vil typisk være billigere i anskaffelsessum end et tegltag, men et tegltag har alt andet lige en noget længere levetid end de øvrige tagtyper og vil derfor være det billigste tag over tid.

Se de forskellige tagtyper

Derudover afhænger prisen af, hvad du kan forhandle på plads med den håndværker, du laver en aftale med. Timepriser varierer afhængig af sæsonen, efterspørgsel og geografi, og så spiller dit hus’ konkrete beliggenhed også en væsentlig rolle – er det nemt at komme til, skråner grunden, kræves der specielle stilladser og lignende.

Levetid og pris på tagtyper
Levetid og pris på tagtyper

Det koster de forskellige typer tag

En af de faktorer, der spiller ind på prisen på dit tag, er typen af tag, du vælger. De forskellige materialer har forskellige egenskaber og forskellige priser, og vi har kigget nærmere på de fire tagtyper, som danske husejere oftest vælger - nemlig tagpap, eternit/fibercement, betontagsten og tegltagsten.

Tagpap

Tagpap er populært - ikke mindst fordi det kan bruges til tagkonstruktioner med en lav hældning (i modsætning til ikke mindst beton- og tegltagsten). Tagpap er nemt at lappe, men kræver til gengæld hyppige tjek - helst to gange om året.

Pris: ca. 280 kr./m2. i indkøb. 

Pris inklusive moms, montage, nedtagning, bortskaffelse, tagrender mv: fra 875 kr./m2

Eternit/fibercement

Moderne eternit/fibercementtage indeholder ikke asbest som i gamle dage, og de kommer både i bølgeplader og skifre. Eternitskifer er et billigere alternativ til naturskifer, men har ikke samme holdbarhed eller naturlige udseende. 

Pris: Bølgeplader B6 188 kr./m2. Diagonalskifre 205 kr./m2. i indkøb. 

Pris inklusive moms, montage, nedtagning, bortskaffelse, tagrender mv: fra 750 kr./m2 (bølgeplader) og 1.625 kr./m2 (flade skifre).

Betontagsten

Betontagsten ligner tegl, men de er tungere, og de har en mere sårbar overflade. De består af beton og er tilsat en farve og en acrylbelægning, der skal beskytte betonmaterialet. 

Pris: ca. 80 kr./m2. i indkøb.

Pris inklusive moms, montage, nedtagning, bortskaffelse, tagrender mv: fra 750 kr./m2

Tegltagsten

Tagsten i tegl er fremstillet af ler, og farven er ikke tilsat, men opstået i brændingsprocessen, hvorfor den ikke falmer.

Et teglstenstag har en levetid på mellem 60 og 100 år og kræver en hældning på 20 grader.

Pris: røde vingetegl ca. 175 kr./m2. Glaserede tegl ca. 235 kr./ m2. i indkøb.

Pris inklusive moms, montage, nedtagning, bortskaffelse, tagrender mv: fra 875 kr./m2

 

Vi har lavet et blogindlæg, der dykker længere ned i, hvad de forskellige tagtyper koster, ligesom vi kigger nærmere på, hvad man skal holde prisen op imod - blandt andet tagets levetid og krav til vedligeholdelse. Og så kommer vi også ind på de sikkerhedsaspekter, der er vigtige at være opmærksom på, hvis man skal udskifte et gammelt eternittag.

Nyt tag smitter af på husets værdi

Det er imidlertid også væsentligt at se et tagprojekt som en investering såvel som en udgift. Et par ejendomsmæglerkæder undersøgte i 2014, om en række renoveringer kan betale sig, og deres rundspørge viste, at den gennemsnitlige værdiforøgelse (målt som procent af udgiften) ved et nyt tag i bedste og dyreste kvalitet er 63%, mens tallet for et lavpristag er 80%. Som med de fleste andre boligforbedringer kan man altså ikke forvente at få hele investeringen tjent hjem ved et salg af huset, men undersøgelsen viste, at et nyt tag er et vigtigt parameter for huskøbere.

Et nyt tag vil typisk indebære en efterisolering, og eftersom en meget stor del af husets varmetab sker gennem taget, vil projektet betyde en lavere varmeregning – og i øvrigt også ofte et bedre indeklima. Det er igen noget, der vil påvirke regnestykket til din fordel.

Hvordan finansierer jeg et nyt tag på den mest hensigtsmæssige måde?

Som med alle andre større investeringer bør du afsøge markedet grundigt, når du skal beslutte dig for, hvordan du vil finansiere dit nye tag.

Hvis du har opsparet friværdi i din bolig, vil et lån i huset i mange tilfælde være den billigste løsning for dig. Du kan belåne op til 80% af vurderingssummen, og du skal i givet fald have besøg af en vurderingsmand for at få vurderet huset.

Et lån gennem et realkreditinstitut er i udgangspunktet noget billigere end de fleste andre låneformer, men det er ikke gratis. Der vil være udgifter til gebyrer og afgifter, og du bør indhente mere end ét tilbud, så du har det bedste sammenligningsgrundlag. Der kan potentielt være tusindvis af kroner at spare på tagprojekter af alle størrelser.

Forbered dig grundigt inden mødet med banken og realkreditinstituttet

Når du forbereder dig på mødet med banken eller realkreditinstituttet, skal du huske på, at de ikke kender omfanget eller karakteren af dit projekt, og derfor skal du gøre dig umage med at gøre både projektet og perspektivet overskueligt – hvad er dine tanker, hvorfor har du overvejet netop disse materialer og løsninger, og hvordan forventer du, at dit tagprojekt vil påvirke husets kvalitet og værdi?

Medbring både personlige papirer i form af de tre seneste lønsedler, din årsopgørelse og de tegninger eller skitser, du har på projektet. Banken skal foretage en vurdering af projektets økonomiske bæredygtighed, så jo bedre forberedt og faktuel, du fremstår, desto nemmere burde processen blive.

Af samme årsag vil det derfor også typisk være en god idé at have indhentet konkrete tilbud fra håndværkere, inden du går i banken.

Et tagbudget vil typisk indeholde følgende punkter
 • Udgifter til materialer (tag, undertag, tagrender)
 • Samlet udgift til håndværkere (opmåling, nedtagning af det gamle tag, bortskaffelse, opsætning af nyt tag, kørselsomkostninger m.v.)
 • Pris på forsikringen
 • Samlet pris på lånet
 • Dit rådighedsbeløb efter optagelse af lån til tag
Et tagbudget vil typisk indeholde følgende punkter
Forsikring
Husk at tjekke dine forsikringsforhold

De færreste mennesker synes, at forsikringer er sexede, men er uheldet ude, kan det blive både dyrt og besværligt, hvis forsikringsforholdene ikke er i orden.

Et tagprojekt er en omfattende ændring af dit hus, som kræver en ordentlig forsikring. Kontakt dit forsikringsselskab i forbindelse med opførelse af tag – herunder tyveri, skader på dit hus under byggeriet, storm- og brandskader eller nedbørsskader pga. håndværkerfejl. 

Din husforsikring dækker oftest ikke opførelsen af nyt tag, men typisk storm-, brand- og vandskader på et færdigetableret tag. Husforsikringen dækker som regel ikke tab i forbindelse med selve opførelsen af taget som tyveri af byggematerialer, hærværk og skader på personer eller ting.

Tjek håndværkerens forsikring

Der er det vigtigt at finde ud af, om dine håndværkere er tilsluttet en garantiordning og har en ansvarsforsikring, der dækker eventuelle skader på hus under udførelsen af tagprojektet. Undersøg altid installatørens forsikringsforhold inden opgaven igangsættes. Nogle håndværkere kan desværre i nogle tilfælde være dårligt eller slet ikke dækket af en forsikring. 

Det kan i værste fald betyde, at du selv står med regningen, hvis der opstår skader på dit hus eller tag under entreprisen. Få en kopi af forsikringsaftalen så du er helt sikker, inden du indgår en aftale.

Tegn en entrepriseforsikring

Er hverken din husforsikring eller håndværkerens forsikring tilstrækkelig, så kan du få ro i sjælen med en samlet entrepriseforsikring. Entrepriseforsikringer dækker hele dit tagprojekt både under og efter opsætning. Den koster typisk mellem 1.500 – 5.000 kr. for fuld dækning. 

Husk, at gør-det-selv montage af tage kun er dækket, hvis reglerne i Bygningsreglementet er overholdt. Ukorrekt installation eller håndtering kan betyde, at produktgarantien bortfalder, eller din forsikring ikke dækker.

Valg af tag
Hvilket tag skal jeg vælge?

Vi har allerede været omkring de mest gængse tagtyper, men dit valg bør handle om mere og andet end selve materialet.

Det tag betyder rigtig meget for husets samlede udtryk, og derfor bør du tænke meget over æstetikken. I dag kan du vælge tage i mange forskellige farver, men overvej dit valg grundigt.

For det første skal du minde dig selv om, at det tag, du vælger, skal ligge på huset i mange år – sandsynligvis både hele din og de kommende generationer af ejeres ”levetid” i huset. Dit valg har altså betydning for både dig selv på den korte og mellemlange bane, og det har en betydning, hvis eller når du en dag skal sælge huset.

Det er også væsentligt, at du udover farven tænker på de omgivelser, som dit hus ligger i – både hvad angår nabolaget og de naturlige omgivelser.

Dit hus vil – medmindre det ligger isoleret – indgå i en kontekst med de øvrige huse i nærheden, og derfor bør du vurdere, i hvor høj grad du ønsker, at dit hus skal stikke ud. Eksempelvis kan glaserede teglsten være rigtig flotte, men hvis alle andre huse i nærområdet har matte teglsten, skal du overveje, om du vil følge traditionen i området eller gå dine egne veje. Begge valg kan være det rigtige, men du skal træffe det med åbne øjne.

Vidste du

... at Højesteret i 2018 gav en kvinde medhold i, at genskin fra naboens sortglaserede tagsten overskred tålegrænsen? Naboen måtte efterfølgende mattere tagstenene. Dommen danner præcedens for generende genskin fra glaserede tegltage.

Vidste du

Det er heller ikke ligegyldigt, hvordan de naturlige omgivelser er. Hvis dit hus ligger tæt på kysten, skal du overveje, hvordan vind og vejr påvirker dit tag over tid, og det bør du tænke ind i dit materialevalg. Hvis vi igen kigger på tagsten, vil selve brændingen påvirke stenenes hårdhed og dermed modstandskraft, og på det samme gør sig gældende for andre tagmaterialer – gå kritisk til værks i din research, så du får den rigtige løsning til netop dit hus.

I relation til de valg, du skal træffe, når du vælger et nyt tag, er der et område, der er helt afgørende: De gældende love og regler. Hvis du bare går i gang, kan du i værste fald risikere at skulle ændre eller helt fjerne taget – endda for egen regning.

Lokalplanen er en af de fire huskeregler, du bør have in mente, når du overvejer et nyt tag. 

Derudover skal du kende til bygningsreglementet, som udgives af Bygge- og Erhvervsstyrelsen, og som dækker de generelle love og regler for tage og tagbelægninger. Montering af et nyt tag reguleres af Byggereglementet, som naturligvis skal overholdes.

Derudover udgiver producenter af tagbelægninger monterings- og brugsanvisninger, og de skal følges for at bevare retten til fuld garanti. Og slutteligt kan du hos diverse branceorganisationer få vejledninger og anvisninger om forskellige tagbelægninger – blandt andet anvisningen ”Tegl36”, der er udarbejdet af Murerfagets Oplysningsråd og går i detaljer med hele konstruktionen af tegltaget.

Loven omkring nyt tag handler om at sikre både køber, entreprenør og naboer og stiller blandt andet krav til
 • Brandsikring
 • Ventilation
 • Opsætning af solfangere
 • Fugt og holdbarhed
 • Isolering
 • Taghældning ved forskellige typer tag
 • Gener i form af reflekterende tagflader
Loven omkring nyt tag handler om at sikre både køber, entreprenør og naboer og stiller blandt andet krav til

Hvilke slags tag findes der – og hvor længe holder de?

Der findes en del forskellige tagtyper, og vi har valgt at fokusere på de fire mest almindelige – tagpap, eternit/fibercement, betontagsten og tegltagsten. Her vil vi kort gennemgå de forskellige typer.

Tagpap

Tagpap er sammenlignet med andre materialer et billigt tag, der har fleksibiliteten til at blive tilpasset mange forskellige tage. I kreative arkitektoniske tagløsninger bliver der ofte anvendt tagpap, da det er et tag, der ikke kræver den store hældning for at kunne slippe af med vand.

Det er nemt at lappe et tag af tagpap, men det er også en tagtype, der kræver forholdsvis hyppige tjek – helst to gange om året. Det gælder ikke mindst, hvis taget har en lav hældning.

Et tag af tagpap holder i op mod 50 år, og det kræver en hældning på minimum 3 til 5 grader (jo større hældning desto længere levetid).

Eternit

Tage af eternit/fibercement bliver ofte forbundet med giftrester, fordi gammeldags eternittage ofte indeholdt asbest, hvilket er forbudt i dag, hvor eternittage fremstilles af fibercement og findes i mange forskellige farver og former.

Tage i eternit kommer både i bølgeplader og skifre – eternitskifer er et billigere alternativ til naturskifer, men har ikke samme holdbarhed eller naturlige udseende.

Eternittage skal tjekkes for utætheder en gang om året, og når overfladen er nedbrudt og begynder at skalle, skal taget udskiftes.

Et eternittag har en levetid på 35-40 år og kræver en hældning på minimum 14 grader, hvis der er tale om bølgeplader, og 18 grader, hvis materialet er skifre.

NB: Det er vigtigt at huske, at hvis man skal skifte et gammelt eternittag, skal man være yderst forsigtig, så man ikke udsætter sine luftveje for asbest-risiko.

Betontagsten

Tagsten af beton består af beton tilsat en farve og en acrylbelægning, der skal beskytte betonmaterialet. Betontagsten ligner tegl, men de er tungere, og de har en mere sårbar overflade.

Stenene bliver lettere angrebet af mos og begroninger og kræver derfor, at man renser dem med håndkraft – højtrykspuling kan ødelægge overfladen. Et tag af beton gror let til, og man skal tjekke efter, at stenene ikke bliver presset ud af plads af begroningerne og bliver utætte ved samlingerne.

Et betonstenstag har en levetid på op mod 50 år, og stenene kræver en hældning på minimum 20 grader.

Tegltagsten

Tagsten i tegl er fremstillet af ler, der brændes ved over 1000 ºC. Tegl fås i mange farvevarianter og typer, og materialet er kendetegnet ved en ekstrem modstandsdygtighed mod vind og vejr.

Farven er – i modsætning til betontegl – ikke tilsat, men opstår i brændingsprocessen, hvor lertypen bestemmer stenens endelige farve. Denne farve er 100% bestandig og falmer ikke.

Teglsten fås i natur eller med en overfladebehandling, som kan være enten engobering eller glasering – afhængig af hvilket æstetisk udtryk, man ønsker. Tegltagstenens overflade er stærk og smudsafvisende, hvilket forhindrer alge- og mosbelægninger og sikrer, at taget patinerer smukt gennem årene. Er taget lagt korrekt – og er undertaget godt – er det stort set vedligeholdelsesfrit i hele levetiden.

Et teglstenstag har en levetid på mellem 60 og 100 år og kræver en hældning på 20 grader.

Levetid og pris
Levetid og pris

Husk: Du har ikke frit valg mellem alle materialer!

En væsentlig detalje, som du skal være opmærksom på, er, hvilke tagtyper din tagkonstruktion kan bære. Man sondrer mellem lette tage (typisk tagpap og eternit) og tunge tage (beton og tegl), og de forskellige tagtyper stiller forskellige krav til spær, bjælker og i visse tilfælde også huset vægge. 

Udfordringen er i sagens natur størst, hvis du ønsker at skifte fra et let tag til et tungt tag. Det vil oftest være en god idé at kontakte en uvildig byggeteknisk rådgiver – eksempelvis en ingeniør – og få ham eller hende til at beregne, om huset kan bære et tungt tag. Hvis din gamle tagkonstruktion er dimensioneret til et tungt tag, vil du alt andet lige kunne skifte til et let tagmateriale.

Hvorfor er tagets hældningsgrad vigtig?

Når vi flere gange nævner hældningsgraden, handler det lige netop om konstruktionens evne til at bære taget. Hvis du eksempelvis skal skifte fra tagpap til tegl, kræver det ændring i hældningsgraden på mere end 15 grader, og derfor er det afgørende, at der er styr på tallene.

Om du har en byggeteknisk rådgiver inde over projektet eller ej er det vigtigt, at tømreren husker at tjekke efter, om den angivne hældning i husets tegninger også er den rigtige.

Hvis der i sin tid er lavet en regnefejl, kan det slå igennem til det nye tagprojekt, og så kan du risikere både at bryde reglerne og måske endda ende med at få fugtskader og et tag, der ikke ligger, som det skal

Håndværker
Hvem skal skifte mit tag?

Et nyt tag er ikke et lille projekt, og du bør vælge en håndværker, der har dokumenteret erfaring med netop den type opgave.

Dit tagprojekt skal funderes på tillid. Derfor skal du først og fremmest vælge en håndværker, hvor du har den rigtige fornemmelse i maven – og den skal du så garnere med en klokkeklar aftale, så der er fuldstændig styr på juraen, forsikringerne og alt det andet, der står med småt. Det kan du læse mere om i det afsnit, der handler om aftalen.

Det kan være vanskeligt at finde ud af, hvilken type håndværker der skal lægge dit tag, for udover fagfolk, der er specialiseret i tage, kan du også finde tømrere, der har taglægning som en ydelse, de tilbyder. Og det kan sagtens være, at det er den lokale tømrer, du skal vælge.

Vores anbefaling er, at du vælger en håndværker med dokumenteret erfaring. Et tagprojekt er ikke en lille opgave, og manglende evner eller erfaring kan betyde forsinkelser, byggefejl og lignende udfordringer, som du i alle tilfælde vil kunne mærke. Dårligt håndværk kan koste dig tid, frustrationer og måske også penge, så det er vigtigt, at du vælger rigtigt.

Undersøg derfor de håndværkere, du overvejer at give opgaven. Find ud af, om de er medlem af brancheforeninger og om de er tilmeldt garantiordninger, og træk om muligt referencer på opgaver, de har udført for andre kunder.

Eller gå den anden vej – træk på dit netværk og undersøg, hvem der har lagt tag på naboens eller vennernes hus og få taget en grundig snak om håndværkerens tilgang til opgaven, hans faglighed og hans evne til at samarbejde og kommunikere med kunderne.

Har du brug for en arkitekt?

Måske er dit tagprojekt en 1:1 udskiftning af det eksisterende tag, men det kan også være, at du med fordel kan bruge anledningen til at udvide projektet og realisere husets potentiale eller de drømme, du har gået med. Skal du bygge til? Hvad med en kvist – eller en tagterrasse?

I tilfælde af, at du måske vil noget andet eller mere end blot at få ”fikset” taget, kan det være en idé at tage en snak med en arkitekt om, hvilke muligheder der kunne være. I givet fald bør du lave en aftale med arkitekten om, hvordan processen skal være, så du på den ene side ikke kommer til at betale for en rådgivning, du ikke har brug for, og arkitekten på den anden side ikke kommer til at arbejde gratis.

Hvordan indhenter jeg tilbud?

Når du skal indhente tilbud, bør du altid få mere end ét bud på opgaven. Der findes adskillige online-portaler, hvor du kan bede om at få eksempelvis tre tilbud, og ellers kan du søge på håndværkere i dit nærområde eller lede i internet-fora, hvor du ofte også kan se, hvilke håndværkere der har fået gode kundeanmeldelser.

Årsagen til, at du bør indhente flere tilbud, er naturligvis, at du får et billede af, hvor prisniveauet ligger. Men i dialogen med forskellige håndværkere er der også mulighed for at få forskellige input til netop dit projekt, ligesom du får mulighed for at få en fornemmelse af, om kemien med den eller den anden tilbudsgiver er god. Målet er både et godt produkt og en god proces, så det er afgørende, at du vælger den fagmand, der er den rigtige for dig.

Det er i den forbindelse væsentligt at minde dig selv om, at den rigtige aftale ikke nødvendigvis er den billigste. Udover at du selvfølgelig skal føle, at prisen er rimelig, er det væsentligt, at kemien med håndværkeren er den rigtige.

Du skal føle dig tryg ved at overlade opgaven til netop den håndværker, der skal pille taget af dit hus og lægge et nyt på. Det er en større omgang, som i en periode har en direkte indvirkning på din hverdag i huset, så du skal være sikker på, at I både kan kommunikere godt og at hans faglighed er i top.

Brug derfor tid på at tage en god snak med håndværkeren, og husk at trække referencer på ham, så du får andre kunders vurdering af både produkt og proces.

Hvad skal jeg have skiftet udover selve taget?

Når du går i dialog med håndværkeren, er det meget vigtigt, at du husker at få spurgt ind til og dokumenteret, hvilke ”følgeopgaver” der kan og vil opstå. Spørg ind til undertaget, tagrender, sternbrædder og en lang række andre ting – se også vores guide til den solide håndværkeraftale.

Hvornår på året skal jeg skifte mit tag?

I modsætning til, hvad mange tror, regner det faktisk mindre om vinteren end om sommeren, hvorfor det kan være en god idé at lægge sit tagprojekt i månederne december til april. 

Selvfølgelig kan der være andre vejrforhold, der gør arbejdet lidt vanskeligt i den periode, men man kan godt lægge tag i koldt vejr.

En anden fordel ved at få lagt nyt tag om vinteren er, at håndværkerne ofte vil have mindre fyldte ordrebøger på den årstid, hvorfor det kan være nemmere at få fat i den rigtige fagmand.

Det er i øvrigt væsentligt at huske, at hvis du har en fagmand til at klare opgaven, er det hans ansvar at dække taget til i den periode, hvor arbejdet står på. Så hvis vejret skulle blive dårligt, er afdækningen altså ikke dit problem, men en del af den service, du har betalt for.

Hvor lang tid tager det at lægge et tag?

Alle projekter er forskellige, og dit hus og dets beliggenhed, dit materialevalg og mange andre forhold kan spille ind, men tommelfingerreglen er, at det tager mellem 2 og 4 uger at lægge et nyt tag.

Det er naturligvis et tema, du skal diskutere igennem med den valgte håndværker, og det er vigtigt, at I får jeres aftale ned på skrift, så I også aftaler, hvad konsekvensen skal være, hvis projektet af den ene eller anden årsag trækker ud. Læs mere i det afsnit, der handler om aftaler.

Kan man bo i et hus, der er ved at få nyt tag?

Et tagprojekt kan variere meget afhængig af de konkrete omstændigheder, men en af de detaljer, det er vigtigt at få helt styr på, er, om det er muligt at bo i huset, mens arbejdet står på. I nogle tilfælde vil det ikke være noget problem, mens det i andre tilfælde vil være umuligt – eller i hvert fald meget besværligt.

Vend problemstillingen med håndværkeren allerede helt i begyndelsen af jeres dialog, så du kan regne bøvlet og eventuelt udgifterne ved at skulle finde en midlertidig bolig ind i projektet. 

Aftalen
Få styr på din håndværkeraftale

Tillid er fantastisk, og tillid kombineret med en klokkeklar aftale er endnu bedre. Kom godt i gang - og i mål - med en aftale, der sikrer dig mod ubehagelige overraskelser.

Ét er at finde den rigtige håndværker – noget andet er at lave den rigtige aftale med ham, så der ikke tilstøder problemer undervejs i processen. Eller rettere så der ligger en plan for, hvad du egentlig har købt, og hvad han har solgt, og en proces for, hvordan eventuelle udfordringer skal løses.

Der findes en standardaftale, der hedder AB-forbruger, som definerer de almindelige betingelser for aftaler om byggearbejdere for forbrugere. Den er udarbejdet i et samarbejde mellem Erhvervs- og Byggestyrelsen, Dansk Byggeri Tekniq og Forbrugerrådet.

Aftalen sikrer dig som forbruger og fjerner eventuelle juridiske tvivlsspørgsmål med din håndværker, hvis der skulle opstå konflikter. Husk, at håndværkerens tilbud ikke fungerer som en kontrakt, så lav derfor en se¬parat AB-forbruger-standardkontrakt til at supplere tilbuddet.

Den nemmeste måde at få det fulde overblik over et projekt er en god, gammeldags tjekliste, der sikrer, at du kommer ud i hjørnerne og får afdækket de aspekter, der kan betyde forskellen på en god og en dårlig byggeproces – og forskellen på at modtage en regning, der svarer til forventningen, eller i stedet få ubehagelige overraskelser.

Love og regler

Når du skal lægge et tag, er det afgørende, at du kender og overholder den gældende lokalplan. Hvis du ikke gør det, kan du risikere at skulle ændre eller helt fjerne dit nye tag, og du skal selv betale for det.

Lokalplaner er forskellige fra kommune til kommune, så find den, der gælder for din kommune, og undersøg, om der er præcise krav til tagbelægningens type og udformning – det er langt fra unormalt. Hvis du har et bevaringsværdigt eller fredet hus, vil der sandsynligvis være særlige krav, der gælder, og disse kan i øvrigt meget sjældent fraviges. Hvis du har planer om at gøre noget, der strider mod lokalplanen, må du aldrig påbegynde arbejdet, før du har modtaget en skriftlig tilladelse.

Når du har fået styr på lokalplanen, skal du sikre dig, at der ikke er servitutter pålagt din ejendom. En servitut er en bestemmelse, der kan stille særlige krav til eksempelvis tagets udformning eller husets farve. 

Er du blevet klogere?

Vi håber, at du med denne guide føler dig klædt på til dit tagprojekt. Vi har forsøgt at tage højde for din rejse fra idéen til et nyt tag over de indledende overvejelser til den konkrete aftale med en håndværker, og i bedste fald står du nu med et nyt tag, som du er glad for.

Men mindre kan også gøre det – måske føler du dig ”bare” klædt på til at komme i gang med projektet, eller også har du fundet ud af, at du i virkeligheden godt kan vente nogle år, fordi dit nuværende tag måske nok ser brugt ud, men i bund og grund stadig holder.

Uanset hvad håber vi, at du er blevet klogere, og at du har fået den viden og inspiration, som du havde brug for.

Hvis du kender andre, der har de samme overvejelser, håber vi, at du vil dele guiden med dem.