VÆLG TAG MED OMTANKE


TEGLTAGSTEN AF BEDSTE KVALITET GIVER TAGET EN LEVETID, DER OVERGÅR ANDRE TAGMATERIALER. DET ER BLOT ÉN AF FORDELENE VED AT VÆLGE DEN ÆGTE KVALITET - EN VÆRDISIKKER INVESTERING I ET HOLDBART TAG, DER BEVARER SIT SMUKKE UDSEENDE.

VÆLG DET BEDSTE FRA STARTEN

Det er sund økonomi, at lave tingene rigtigt fra starten. Man undgår ærgelser og skal ikke senere bruge tid og penge på at udbedre fejltagelser eller til vedligeholdelse. Ved byggeri gælder denne gyldne regel især valget af tag og facade. Begge dele bør laves så de holder sig smukke i generationer - uden nævneværdig vedligeholdelse.

 

ÆGTE TEGL - DET BÆREDYGTIGE VALG

Det er en kendsgerning, at den samlede pris pr. m2 for det færdige tag næsten er den samme, uanset om man vælger et ægte tegltag med f.eks. Højslev Vingetegl - eller om man vælger en af de mange teglefterligninger.

Tegl er ler og naturlige mineraler, der er forarbejdet og brændt ved høj temperatur for at opnå uovertruffen styrke og meget lang levetid. Fremstillingen af tegltagsten belaster ikke miljøet med forurening, og CO2-belastningen er absolut minimal.

Tegltaget skal ikke vedligeholdes med maling eller kemikalier, men holder i generationer og patinerer smukt. Det er kun nogle af fordelene ved at vælge ægte tegl - en værdisikker investering i et holdbart tag, der bevarer det smukke udseende.

Tegl er det bæredygtige valg

VINGETEGL ELLER FALSTAGSTEN?

Tegltagsten fremstilles i 2 forskellige hovedtyper.

 

VINGETEGL

Vingetegl er det traditionelle danske tegltag. De første danske vingetagsten blev fremstillet i midten af 1500-tallet.

Højslev Vingetegl er den klassiske model med dyb bue og vingen, der dækker ind over den forudgående tagsten. Højslev Vingetegl fås i 3 modeller. Alle med fast lægteafstand. Den store Højslev S-formede vingetagsten har to korte buer og vinge med fast lægteafstand. Denne er især anvendt i Sverige.

De strengpressede vingetegl med to støttepunkter på bagsiden, får tagstenene til at ligge stabilt, selv i stormvejr. Det vandrette overlæg mellem Højslev Vingetegl kan varieres, så det kan tilpasses f.eks. buede tagformer, mens det lodrette overlæg afhænger af tagstenens format.

vingetegl

falstagsten

FALSTAGSTEN

Falstagsten er blevet fremstillet i Danmark siden begyndelsen af 1900-tallet og er i dag den mest anvendte type tegltagsten.
Falstagsten er formpressede med glat overflade og false, der sikrer at tagstenene slutter tæt sammen. Falstagsten har en plan anlægsflade, der får dem til at ligge stabilt. Hver type har sine særlige fordele. Begge typer skal oplægges på undertag, så lad valget afhænge af de krav og forventninger, der iøvrigt stilles til det nye tag.

Laumans falstagsten fås i 7 forskellige typer. Ideal-modellerne er vingefalstagsten, der stort set ligner vingetegl på taget. Alle har variabel lægteafstand, så de kan tilpasses tagets højde. Højslev falstagsten fås i 4 forskellige typer, den dybe vingefalstagsten LT6 med variabel lægtafstand, romerfalstagsten og to Hillerød-modeller, som især bruges til tagrenovering.

 

KLASSISK UBEHANDLET, ENGOBERET ELLER GLASERET?

Uanset hvilken farve eller overflade, der vælges, er man sikker på at få et problemfrit tag med virkelig lang levetid.

 

KLASSISKE UBEHANDLEDE TAGSTEN

Farverne på de klassiske ubehandlede tagsten skyldes de helt specielle lerblandinger, forskellige forarbejdninger og brænding ved ekstra høje temperatur. Tagstenene har samme farve helt igennem, har tegls naturlige farvespil og patinerer med en smuk glød.

Den gule tagstens farve skyldes tilsætning af titandioxid.
Spillet i de reducerede og nuancerede tagsten fremkommer ved en speciel brændingsteknik.
Den blådæmpede tagstens afdæmpede, elegante blåsorte farve opstår når de færdigbrændte røde tagtegl får en ekstra brænding næsten uden ilttilførsel.

ENGOBEREDE TAGSTEN

Engobe eller natur-engobe er ekstra finkornet ler blandet med rene mineralske farver og opslæmmet i vand. Engoben hældes over den tørrede sten, der så brændes ved 1.000-1.075° C.
Engoben giver en smudsafvisende, men diffusionsåben og silkemat overflade, der bevarer den smukke farve.

Ædel-engobe er en forædling af natur-engobe. Engoben og de mineralske farver er tilsat pulveriseret kvarts.  Under brændingen smelter kvarts til glas, og tagstenen får en halvblank overflade, der er afvisende overfor alger og snavs samt delvis diffusionsåben.
Ædel-engoberede tagsten er stort set uden reflekser og holder i generationer.

 

GLASEREDE TAGSTEN

En mat-glaseret tagsten har en ekstremt reduceret glans - og giver derfor færre reflekser.

Den specialudviklede mat-glasur kombinerer fordelene fra den unikke højglans-kvartsglasur med det eftertragtede matte udseende.
Den ekstra tykke mat-glasur giver et utrolig robust tag, der er modstandsdygtigt overfor mekaniske påvirkninger og er fuldstændigt smudsafvisende.

Det ekstra tykke lag af glasur med et naturligt spil i farverne er et enestående resultat af den traditionsrige glasurteknik Laumans benytter.
Glasuren, der er baseret på kvarts, giver en stærk og helt diffusionstæt og ekstrem smudsafvisende overflade med højglans, der ikke ændrer udseende.

STØRRE FORMATER GIVER STØRRE BESPARELSER

Når der bruges færre sten pr. m2, skal der brruges mindre tid på oplægningen af taget - og der skal også bruges færre lægter. Derfor kan der på lidt større tagflader være penge at spare ved at vælge et af de lidt større tagstensformater.

 

VINGETEGL

Forbrug pr. m2
Højslev S-formet 10,5 stk
Højslev Normalformat 12,2 stk
Højslev Lille Dansk format 13,8 stk

 

FALSTAGSTEN

Forbrug pr. m2
Laumans Tiefa XL-Variabel 12,4-12,7 stk
Laumans Ideal-Variabel 14,4-15,0 stk
Laumans Rheinland-Variabel 14,4-15,0 stk
Laumans Mulden-Variabel 14,4-15,0 stk
Højslev Model Hillerød 14,9 stk
Højslev Lille model Hillerød 15,8-17,5 stk
Højslev Skandinavia 12,6 stk.