Mærkning for eksponerings- og brandmodstandsklasser

Der indstøbes mærkebrikker i alle vores kompositoverliggere og præfabrikerede bjælker. Mærkebrikkerne angiver eksponerings- og brandmodstandsklasse for hvert element. Nedenfor ses de forskellige kombinationer af mærkebrikker, som kan optræde i vores overliggere og bjælker. En rød, grøn eller blå mærkebrik angiver eksponeringsklassen, mens en hvid, lilla eller sort mærkebrik angiver brandmodstandsklassen.

For bæreevner/styrkediagram henvises til Carlsberg Bjælker dokumentation

 

Overliggere: Enkelt- og dobbeltskifter til komposit bjælker

 

 

Murværksbjælker: Præfabrikerede bjælker