VEJLEDNING FOR PRÆFABRIKEREDE ELEMENTER

 

DEKLARATIONSORDNINGEN FOR PRÆFABRIKEREDE MURVÆRKSELEMENTER UNDER DMUK HAR UDARBEJDET EN FÆLLES VEJLEDNING MED YDELSESLISTE.

Vejledningens formål er at sikre, at de ydelser, som indgår i tilbudsgivning og levering af præfabrikerede overliggere, bjælker o.lign. fra Deklarationsordningens medlemsvirksomheder, kan aftales på et veldefineret grundlag.

Grundlaget for vejledningen er ydelseslisten, som beskriver alle relevante ydelser, som skal specificeres i forbindelse med bestilling af elementer, herunder bl.a.:

  • Placering (facade eller andet)
  • Eksponeringsklasse
  • Materialer, specifikationer
  • Fastlæggelse af forbandt
  • Målsatte bygningstegninger
  • Geometri
  • Opmåling/indtegning af elementer på bygningstegning
  • Specifikation af afvanding af hulmur
  • Brandkrav

 

I forbindelse med tilbud skal det aftales, om producenten (medlemsvirksomheden) eller kunden skal levere ydelsen, som eksempel "fastlæggelse af forbandt". Hvis producenten skal fastlægge forbandtet, er det selvfølgelig vigtigt at sikre, at producenten får de nødvendige oplysninger i tide.