Carlsberg Bjælker™
Buer

BUER
 
PRÆFABRIKEREDE BUER FRA CARLSBERG BJÆLKER™ DESIGNES OG LEVERES ENTEN SOM ALMINDELIGE TRYKBUER, ELLER SOM BUEKONSTRUKTION MED BÆRENDE BJÆLKEFUNKTION.
 
En trykbue – normalt udformet som traditionelt stik, afleverer skrå tryk ved vederlaget, og stiller således krav til det omkringliggende murværk, mens konstruktionen med bjælkefunktion kun afleverer lodrette kræfter på samme måde som en bjælke.
 
 
Præfabrikerede buer har stor ensartethed, og sikrer en hurtig og rationel udførelse der sparer tid på byggepladsen. Buer kan udføres i alle former- f.eks. kurvehanksbuer, cirkelbuer eller parabelbuer efter ønske.

 

LØSNINGER MED TEGLBUER

3-punkts kurvehanksbuen er især kendt fra den klassiske arkitektur. Den geometriske form bestemmes af hulmålet og den valgte buehøjde. Kurvehanksbuens bæreevne har ikke den mest optimale bæreevne, men kan i mange tilfælde sagtens anvendes. Den 6 meter brede kurvehanksbue er anvendt i et landbrugsbyggeri.

Buen er udført i standerskifte med vandretliggende vederlagssten. På pladsen er muret ind til bueelementet, hvorover der er ind lagt fugtstandsende paplag. Over paplaget er indmuret en forspændt dobbelt skifte overligger. Ved dette system regnes bueelementet selvbærende, ligeledes er overliggeren og den påmurede del selvbærende.

Nyt byggeri i klasssisk stil med buede stik over alle vinduer. Buerne med fremhævede lyse slutsten er udført som præfabrikerede teglelementer.

Bueelementet er udført som ét element, dvs. at de vandretliggende flanger og selve buestykket er et sammenhængende element. Elementet har en dybde på 1,08 m og har i sideflangerne påstøbte vandretliggende vederlagssten. På buens overside er indstøbt udragende armering til faststøbning i den bagvedliggende konstruktion.

 
FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD
 
Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.
 
Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:
  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokument.
 
 
Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:
Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10
 
 
TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT
 
Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele