DOKUMENTATION

 

PRODUKTER FRA CARLSBERG BJÆLKER™ OVERHOLDER ALLE GÆLDENDE KRAV OG STANDARDER.

 

DOP FOR PRÆFABRIKEREDE MURVÆRKSBJÆLKER (DOWNLOAD PDF HER)

Ydeevnedeklaration

Nr.

001DO2011-01-01

Gyldig fra:

01.01.2014

1. Identifikation:

Præfabrikeret Teglbjælke [Murværksbjælke / Single Lintel]

2. Type:

Forspændt  3, 4, 5 og 6 skifters Teglbjælker med selvstændig bæreevne.

Omfatter Bjælker med individuel geometri og statisk beregning.

Se dimensioner 

3. Anvendelse

Over åbninger i murede vægge og skillevægge i bærende og ikke bærende teglkonstruktioner.

4. Fabrikant:

Carlsberg Bjælker, Tindbækvej 16, DK-8830 Tjele

5. Repræsentant:

Not relevant

6. System (AVPC)

3

7. Notificeret organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 udførte verificerende typeprøvning af bæreevne ved beregning, dokumenteret i rapport:

Prefabricatet Masonry Beams: 1313606-06-09.

8.Europæisk teknisk vurdering:

Not relevant

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Harmoniseret teknisk specifikation

Bæreevne
(under forudsætning om overholdelse af det anførte under supplerende oplysninger)

kN/m

Se styrkediagram

EN 845-2:2013

Nedbøjning.

mm

Se deformationstabel

Vandabsorption

 

NPD

Vanddampermabilitet

 

NPD

Direkte luftbåren lydisolering

 

NPD

Vægt per arealenhed

For indsættelse i formel – se geometri (*1)

kg/m2

= 2000 * B [m]

(B=Bredde)

Varmeisoleringsevne

 

NPD

Brandmodstand

Se kode for mærkebrikker nedenfor

Se mærkebrik

Modstandsevne mod korrosion

Se mærkebrik

Frostfasthed

Se mærkebrik

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

 

Jens Peter Madsen, Direktør

Randers d. 1/1-2014

 

 

DOP FOR TEGLOVERLIGGER TIL KOMPOSITBJÆLKER (DOWNLOAD PDF HER)

Ydeevnedeklaration

Nr.

001DO2011-01-01

Gyldig fra:

01.01.2014

1. Identifikation:

Komposit tegloverligger

2. Type:

Forspændt eller slap armeret 1,  2 og 3 skifters tegloverliggere.

Omfatter overliggere i længde 0,71 – 5,99 m.

Se principskitser

3. Anvendelse

Over åbninger i murede vægge og skillevægge i bærende og ikke bærende teglkonstruktioner.

4. Fabrikant:

Carlsberg Bjælker, Tindbækvej 16, DK-8830 Tjele

5. Repræsentant:

Not relevant

6. System (AVPC)

3

7. Notificeret organ:

Teknologisk Institut, nr. 1235 udførte indledende typeprøvning af overliggerens bæreevne ved beregning, dokumenteret i rapport: Tegloverliggere: 1316346-13/258605.

8.Europæisk teknisk vurdering:

Not relevant

9. Deklareret ydeevne:

Væsentlige egenskaber

Ydeevne

Harmoniseret teknisk specifikation

Bæreevne
(under forudsætning om overholdelse af det anførte under supplerende oplysninger)

kN/m

Se styrkediagram

EN 845-2:2013

Nedbøjning.

mm

Se deformationstabel

Vandabsorption

 

NPD

Vanddampermabilitet

 

NPD

Direkte luftbåren lydisolering

 

NPD

Vægt per arealenhed

For indsættelse i formel – se geometri (*1)

kg/m2

2000 * B [m]

(B=Bredde)

Varmeisoleringsevne

 

NPD

Brandmodstand

Se kode for mærkebrikker nedenfor

Se påsat brik

Modstandsevne mod korrosion

Se påsat brik

Frostfasthed

Se påsat brik

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i pkt. 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i pkt. 9.

Denne ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

 

Jens Peter Madsen, Direktør

Randers d. 1/1-2014