Carlsberg Bjælker™
Vægelementer

VÆGELEMENTER


PRÆFABRIKEREDE FACADE- OG VÆGELEMENTER AF TEGL OPFYLDER ALTERNATIVE ØNSKER OG VISIONER OM TEGLFACADER PÅ STEDER, HVOR DET VIL VÆRE VANSKELIGT ELLER DYRT AT LAVE TRADITIONELT MURVÆRK.

 
Facadelementer af tegl er baseret på vores unikke kompetence med fremstilling af bærende forspændte teglelementer samt præfabrikerede teglvægge. Elementerne kan leveres i sektioner op til 3,6 x 8,80 meter, i alle gængse forbandter og i tykkelserne 108, 80, 60 og 54/48 mm.
 
Præfab elementer anvendes hvor der er behov for stor styrke i forhold til pladsmurede konstruktioner,- eller hvor facadens udtryk gør det meget vanskeligt at udføre på pladsen.
Præfab facadeelementer er således ikke en prismæssig konkurrent til pladsmurede konstruktioner, men kan derimod tilføre høj styrke og flere arkitektoniske muligheder. 
 
Facadeelementer af tegl kan anvendes som separate bygningselementer eller som bærende elementer/teglbjæker for traditionelt murværk. Elementerne er færdige fra fabrik og kræver ikke yderligere bearbejdning efter montage. Montage sker på indstøbte beslag og bæringer, der er tilpasset den bærende konstruktions udformning. 
 
 
EU-normerne for bæredygtigt byggeri vil øge anvendelsen af byggematerialer og -konstruktioner med dokumenteret lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, og allerede nu er der stor interesse for de mange muligheder kombinationen af præfabrikerede facadeelementer af tegl og traditionelt murværk giver, både i forbindelse med nybyggeri og facaderenoveringer.
 
 
 
FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD
 
Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.
 
Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:
  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokumen
 
Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:
Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10
 
 
TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT
 
Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele