Carslberg Bjælker™

Se udvalgte projekter, hvor Carlsberg Bjælker™ indgår som samarbejdspartner.

Forspændte teglbjælker

Billede 1:
Hørning Rådhus er opført i RT 307 Røde blødstrøgne mursten. Den længste forspændte teglbjælke er 5 sten bred, 9 skifter høj og 8,84 m lang. 

De forspændte teglbjælker har facade på begge sider.

Billede 2:
De vandskurede forspændte teglbjælker skal indgå som bærende bjælker i det færdige byggeri.

Hver bjælke er 4 sten bred - 47 cm - 10 skifter høj og har facade på begge sider.

Billede 3:
Den vandskurede forspændte teglbjælke er 3 1/2 sten bred - 41 cm - 9,25 m lang. Teglbjælken har facade på begge sider.

Carlsberg bjælker har produceret flere forspændte teglbjælker med over 12 meters spændvidde.

Billede 4:
Den længste forspændte teglbjælke i der fritstående murværk har et spænd på 7,93 m. Til optagning af vindlast er indmuret diagonale murbindere mellem de to murvanger, således der opnås gittervirkning i hulmurskonstruktionen. 

De to nederste skifte i teglbjælken er 41 cm brede.

Lofter af facadesten

Billede 1:
Inddækningen af udvendige og indendørs lofter er udført af facadens mursten.

Til DnB Nor’s nye hovedkontor i Oslo har Randers Tegl leveret 600.000 stk Unika Pantheon til opmuring og 400.000 stk Unika Pantheon til bl.a. 5.725 lbm teglbjælker og 1.400 kvm tegllofter præfabrikeret på Carlsberg Bjælker™ samt 100.000 stk grå belægningsklinker til balkoner og gangarealer.

Billede 2:
Inddækningen af udvendige og indendørs lofter er udført i facadens mursten.

Billede 3: 
Inddækningen af udvendige lofter er udført i facadens mursten. Konstruktionen er udført i sektioner af 5 stens bredde, 59 cm, i længder af 2,36 m. Pladerne af mursten er fremstillet i forspændingsteknik i længderetningen og monteret under betondæk med beslag og expansionsbolte.

Elementet, der danner overgang mellem loft og facade, er en 3-skifts teglbjælke ophængt i konsoller.

Facadeelementer af tegl

Præfabrikerede facadeelementer af tegl opfylder ønsker og visioner om teglfacader på steder, hvor det vil være vanskeligt eller dyrt at lave traditionelt murværk.

Facadelementer af tegl er baseret på Carlsberg Bjælkers unikke kompetence med fremstilling af bærende forspændte teglelementer samt præfabrikerede teglvægge. 

Elementerne kan leveres i sektioner op til 4, 10 x 9,30 cm, i alle gængse forbandter og i tykkelserne 108, 80, 60 og 54/48 mm.

Facadeelementer af tegl kan anvendes som separate bygningselementer eller som bærende elementer/teglbjæker for traditionelt murværk.

Elementerne er færdige fra fabrik og kræver ikke yderligere bearbejdning efter montage. Montage sker på indstøbte beslag og bæringer, der er tilpasset den bærende konstruktions udformning. 

EU-normerne for bæredygtigt byggeri vil øge anvendelsen af byggematerialer og -konstruktioner med dokumenteret lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, og allerede nu er der stor interesse for de mange muligheder kombinationen af præfabrikerede facadeelementer af tegl og traditionelt murværk giver, både i forbindelse med nybyggeri og facaderenoveringer.

Konsolophængt murværk

Billede 1:
Bygherrens vision var en facade af vandrette vindues- og murstensbånd - uden synlige bærende søjler mellem vinduerne.

Løsningen blev forspændte enkelt skifte overliggere, som bærer murværket mellem vinduesbåndene. Enkeltskifte overliggerne - 2,62 m lange med indstøbte gevindstykker - er boltet på murværkskonsoller, som er fastgjort til den bærende konstruktion.

Billede 2:
Afhængig af placeringen i DnB Nors nye hovedkontor er de forspændte teglelementer, der bærer det konsolophængte murværk fremstillet i 3 eller 1 stens bredde.

Teglbuer

Billede 1:
3-punkts kurvehanksbuen er især kendt fra den klassiske arkitektur. Den geometriske form bestemmes af hulmålet og den valgte buehøjde. Kurvehanksbuens bæreevne har ikke den mest optimale bæreevne, men kan i mange tilfælde sagtens anvendes.

Den 6 meter brede kurvehanksbue er anvendt i et landbrugsbyggeri.

Billede 2:
Buen er udført i standerskifte med vandretliggende vederlagssten. På pladsen er muret ind til bueelementet, hvorover der er ind lagt fugtstandsende paplag.

Over paplaget er indmuret en forspændt dobbelt skifte overligger. Ved dette system regnes bueelementet selvbærende, ligeledes er overliggeren og den påmurede del selvbærende.

Billede 3:
Nyt byggeri i klasssisk stil med buede stik over alle vinduer. Buerne med fremhævede lyse slutsten er udført som præfabrikerede teglelementer.

Billede 4:
Bueelementet er udført som ét element, dvs. at de vandretliggende flanger og selve buestykket er et sammenhængende element.

Elementet har en dybde på 1,08 m og har i sideflangerne påstøbte vandretliggende vederlagssten. På buens overside er indstøbt udragende armering til faststøbning i den bagvedliggende konstruktion.

Specialelementer

Carlsberg Bjælker™ har i årenes løb været involveret flere utraditionelle projekter.

Kunstmuseet Aros, Aarhus 
Facadernes markante brise-soleil - "solbrydere" - er 6 meter lange forspændte, selvbærende specialelementer af røde blødstrøgne sten i Flensborg-format med overflade af kvadratiske teglfliser med forhøjet bagkant. 
Systemet blev introdueret i arkitekturen i 1993 af le Corbusier.

Tegloverliggere

Billede 1:
Standard tegloverliggere i flere bredder til facade.

Forspændte tegloverliggere i facaden forenkler arbejdet på byggepladsen og optimerer kvaliteten, da forspændte tegloverliggere har større stivhed og pilhøjde, der sikrer mod forskydningsrevner over overliggeren, og at overliggeren aldrig kommer til at trykke på vindues- eller dørkarme.

Facadeoverliggere fremstilles i forskellige bredder og af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Billede 2:
Standard tegloverliggere i flere bredder til bagmur.

Carlsbergs forspændingsteknik giver stærke fordele, da forspændte tegloverliggere har større stiv hed og pilhøjde, der sikrer mod forskydningsrevner over overliggeren, og at overliggeren aldrig kommer til at trykke på vindues- eller dørkarme. 
Dimensionering og statisk beregning er med i prisen for standard forspændte overliggere fra Carlsberg Bjælker™.

Billede 3:
Dobbeltskifte tegloverliggere med glaseret facade.

I facaden er anvendt dobbeltskifte forspændte tegloverliggere med drypnæse i længder på 4,31 m. 
Murstenene er glaserede på facaden og på undersiden ind til den fræsede drypnæse. 
I vindues nicherne er indmuret glaserede formsten som sålbænke.

Rulleskifte

Billede 1:
Forspændt rulleskifte

Forspændte rulleskifte-overliggere produceres som standard i dansk normalformat af facadens mursten. Kan leveres med rustfri ophængningsbøjle eller ophængningsvinkel. Vederlaget er etableret ved hjælp af vandretliggende sten i forbandt.

Billede 2:
Buet rulleskifte med formsten

Rulleskiftet af røde blødstrøgne formsten er udført med krumning - tilpasset den krumme facade.
Vederlaget er indstøbte rustfrie ophængningsbøjler.

Standerskifte

Forspændt standerskifte med skråtstillet stik og vandret vederlag. 

Stikket er udført af smigskårne sten i munkeforbandt med et lodret højdemål på 5 skifter. Vederlaget er etableret ved hjælp af vandretliggende sten i forbandt.
Præfabrikerede standerskifte og stik er særdeles stærke konstruktionselementer.

Produktionen

Carlsberg Bjælker™ er den førende producent af forspændte tegl bjælker og præfabrikerede teglelementer. Avanceret udstyr med kapacitet til forarbejdning af 1,8 mill sten om året sikrer en rationel og fleksibel produktion. Alle led i produktionen er underkastet løbende kontrol, der sikrer at alle deklarationskrav - og krav fra de projekterende - nøje overholdes.

Der udstøbes med speciel betonmørtel, som er frostfast og med en meget høj tryk- og trækstyrke, samt særdeles gode vedhæftnings egenskaber til mursten. 

Facadeelementer leveres med 12 mm tilbagelagt fuge på facade- og underside. 

Carlsberg Bjælkers forspændte teglelementer er helt uden ståldragere og betonkerner er uden stål. Mindst 65% av murstenens volumen er bevaret, så elementet arbejder naturligt sammen med det øvrige murværk.

Skab unikke uderum med belægning i tegl

Belægning i tegl er det naturlige, stilrene og holdbare valg til udendørs belægninger. Se TRUE COLOR – ny serie af belægningsklinker til stilfulde løsninger.

Læs mere