BEGREBSFORKLARING

 

DER FINDES FORSKELLIGE TYPER TEGLOVERLIGGERE OG TEGLBJÆLKER, MED HVER SINE TEKNISKE EGENSKABER.

Erfaringen viser, at der ofte kan spares større beløb ved optimering af overliggere og teglbjælker samt den konstruktion hvori de indgår. Carlsberg Bjælker™ stiller derfor ekspertise til rådighed for optimering af økonomien i valget af overliggere og tegl­bjælker.


TEGLOVERLIGGER

En forspændt tegloverligger er - i 1, 2 eller 3 skifts - er en præfabrikeret overligger, der udover at bære egenvægt, indgår i det overliggende murværk som en del af en komposit teglbjælke.

 

KOMPOSIT TEGLBJÆLKE

En komposit teglbjælke består af en tegloverligger og skifter opmuret på byggepladsen.  Bæreevnen afhænger af antallet af sammenhængende skifter uden gennembrydning af f.eks. murpap. Bemærk at under opmuringen skal tegloverliggeren understøttes i henhold til montageanvisninger.

 

PRÆFABRIKERET MURVÆRKSBJÆLKE

En præfabrikeret teglbjælke med selvstændig bæreevne, kan optræde som selvstændig konstruktion, eventuelt belastet, eller med overliggende murværk. Da den præfabrikeret teglbjælke er en selvstændig konstruktion indgår det overliggende murværk ikke i den samlede styrke og har derfor ingen betydning for bæreevnen.  På mærkeseddelen er denne bjælke beskrevet som en "Murværksbjælke”.

 
 
FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD
 
Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.
 
Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:
  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokument.
 
 
Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:
 
Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10
 
 
 
TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT
 
Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:
 
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele