Carlsberg Bjælker™
Konsoller

KONSOLLER

 
MURVÆRKSKONSOLLER FINDES I STANDARDUDFORMNINGER, MEN DESIGNES OG LEVERES OFTE MED SPECIELLE UDFORMNINGER TILPASSET DET ENKELTE PROJEKT.
 
Konsoller til ophængning af murværk skal være CE-mærkede, og udført i et materiale med korrosionsmodstandsevne der modsvarer kravene i den aktuelle eksponeringsklasse. F.eks. skal der i eksponeringsklasse MX4 mindst anvendes rustfast stål i kv. A4 (rustfrit og syrefast). Ligeledes er der krav til murværkskonsollens deformationer, så der ikke opstår revnedannelser i murværket.
 
Ved dimensionering er det særdeles vigtigt at skelne mellem deklarerede og regningsmæssige bæreevner.
 
Vores leverandør af murværkskonsoller er medlem af Deklarationsordningen for murkonsoller under Dansk Murstenskontrol, hvilket betyder at konsollerne er 3. parts overvågede af uvildig kontrollant.
Deklarationsordningen sikrer at virksomhedens dokumentation og typeprøvning lever op til kravene i den harmoniserede europæiske produktstandard EN 845-1.
 
Ved at vælge konsolløsninger fra Carlsberg Bjælker™ sikres samtidigt, at alle regler er overholdt, ligesom der rådgives om valg af fugtspærre og dilatationsfuger mv. – kort sagt en optimeret totalløsning.
 
 
FORESPØRGSLER, BEREGNINGER OG TILBUD
 
Har du brug for rådgivning, eller ønsker du tilbud på beregninger, så kontakt vores konsulenter eller send relevant materiale direkte til Carlsberg Bjælker™.
 
Når du sender tegningsmaterialet digitalt, er det vigtigt, at:
  • Materialet er i PDF-format hvor mål er angivet på tegning, evt. suppleret med tegninger i formatet DWG.
  • Filerne bør indeholde information svarendes til plan, snit og facade.
  • Øvrige oplysninger kan anføres i mail eller vedlægges som Word-dokument.
 
 
Send materialer eller eventuelle spørgsmål til:
Mail: carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10
 
TEGNINGSMATERIALE PÅ PRINT
Tegningsmateriale på print kan sendes i kuvert til:
Randers Tegl
Carlsberg Bjælker
Tindbækvej 16
DK-8830 Tjele