6-SKIFTS BJÆLKER

 

FORSPÆNDTE TEGLBJÆLKER LEVERES STANDARD I DANSK NORMALFORMAT I LØBERFORBANDTER.

 

Dimensionering
Carlsberg Bjælkers specifikke beregning efter gældende normer. Dimensionering, statiske beregninger og varedeklarationer er inkluderet i prisen.

 

Mål for forspændte 6-skifts teglbjælker 
Længden af teglbjælken defineres i forhold til belastning og design. Det korteste vederlag i teglbjælken i begge ender skal være 3/4 sten for første skifte, og 1/2 sten for de efterfølgende skifte.

 

6-SKIFTS TEGLBJÆLKE TIL BAGMUR OG FACADE

 

17 cm (6B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

 

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, over store åbninger eller ved stor belastning. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

20/5x17 cm (20/5B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, over store åbninger eller ved stor belastning. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

23/5x17 cm (H/5B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, over store åbninger eller ved stor belastning. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

23 cm (6H)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, over store åbninger eller ved stor belastning. Kan endvidere anvendes til massive konstruktioner med 3 facadesider. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

27/5x17 cm (27/5B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, over store åbninger eller ved stor belastning. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

29/5x17 cm (29/5B)* murværksbjælke
Produceret i bagmursten eller facadesten.
Teglbjælker til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.

Anvendes som præfabrikeret murværksbjælke i facade eller bagmur, over store åbninger eller ved stor belastning. Bjælken udføres altid med forskydningsarmering.

* Første bogstav/tal i parantesen angiver bredden på på nederste skifte
Andet bogstav/tal angiver bredden på overliggende skifte.
N: Bredden på sten i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredsten i normalformat, 17 cm.
H: Længden på sten i normalformat, 23 cm.

 

Forspændte 6-skifts teglbjælker udføres i længder og forbandter efter ønske. Forspændte 6-skifts bjælker anvendes til store laster. Udføres med forskydningsarmering. Beregnes individuelt fra sag til sag.

 

Teglbjælken i bagmuren er en forspændt 6-skiftsteglbjælke, mens facaden er en 3-skifts teglbjælke med 3 påmurede skifte. Facaden er en 3-skifts kompositoverligger, iden den indgår i en komposit teglbjælke.

 

Bjælkerne beregnes til at optage den aktuelle last. Kontakt Carlsberg Bjælker™, som kan foretage denne beregning.

 

Bemærk: Forbandttype og start kode skal oplyses ved bestilling

 

For teknisk information og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
Mail carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10