3-SKIFTEOVERLIGGERE

 

FORSPÆNDTE 3-SKIFTS OVERLIGGERE LEVERES STANDARD I DANSK NORMALFORMAT I LØBERFORBANDTER.

 

Dimensionering
Carlsberg Bjælkers specifikke beregning efter gældende normer. Carlsberg Bjælker kan udføre statisk dokumentation iht. SBI 271. 

 

Mål for 3-skiftstegloverliggere
Fremstilles i op til 28 stens længde - 6710 mm - til hulmål på max 6230 mm.

 

Overliggeren beregnes til at optage den aktuelle last, og kan udføres med forskydningsarmering. Kontakt Carlsberg Bjælker, som kan foretage denne beregning.

 

3-SKIFTS OVERLIGGERE TIL BAGMUR OG FACADE

 

11 cm 3-skiftsoverligger
11 cm bred (3N)* i bagmursten eller facadesten.

 

Facadeoverliggere til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.
Fremstilles som standard i op til 28 stens længde - til hulmål på max 6230 mm - eller efter ønske.

 

Anvendes typisk over dør- og vinduesåbninger med spændvidder over 4810 mm, både i fuldmurede huse og byggerer med elementbagvægge.

17 cm 3-skiftsoverligger
17 cm bred (3B)* i bagmursten eller facadesten.

Facadeoverliggere til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.
Fremstilles som standard i op til 28 stens længde - til hulmål på max 6230 mm - eller efter ønske.

Anvendes typisk over dør- og vinduesåbninger med spændvidder over 4810 mm, både i fuldmurede huse og byggerer med elementbagvægge.

23 cm 3-skiftsoverligger
23 cm bred (3H)* i bagmursten eller facadesten.

Facadeoverliggere til blank mur produceres altid af sten fra samme parti, som facaden skal mures med.
Fremstilles som standard i op til 28 stens længde - til hulmål på max 6230 mm - eller efter ønske.

Anvendes typisk over dør- og vinduesåbninger med spændvidder over 4810 mm, både i fuldmurede huse og byggerer med elementbagvægge.

* Første bogstav/tal i parantesen angiver bredden på på nederste skifte
Andet bogstav/tal angiver bredden på overliggende skifte.
N: Bredden på sten i normalformat, 11 cm.
B: Bredden på bredsten i normalformat, 17 cm.
H: Længden på sten i normalformat, 23 cm.

 

Tegloverliggeren i facaden er opbygget med forspændt 3-skifts tegloverligger på 5,99 m. Overliggeren har indsat TB-rende, hvilket bevirker at det overliggende murværk kan medregnes i konstruktionens samlede styrke.

 

Bemærk: Forbandttype og start kode skal oplyses ved bestilling.

 

For teknisk information og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
Mail carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10