Greener.

GREENER – TEGL MED 50% LAVERE MILJØBELASTNING

 

 

GREENER - EN GRØN PRODUKTLINJE
GREENER er vores linje med bæredygtige produkter produceret udelukkende med elektricitet fra vindmøller og biogas. Det betyder at produktets miljøpåvirkning halveres – uden at gå på kompromis med alle de tekniske kvaliteter, der kendetegner moderne mursten.

PRODUCERET MED CO2-NEUTRALE RESSOURCER
GREENER produceres med strøm fra vindmøller og biogas. Biogas har den fordel, at det i modsætning til fossilt brændstof er CO2-neutralt. Den CO2, der udledes ved afbrænding af biogas, modsvares af den mængde CO2, som planterne optog fra atmosfæren, da de voksede. Alt i alt betyder det, at miljøet belastes med væsentligt mindre CO2.

STOR EFFEKT. LILLE OMKOSTNING
GREENER koster cirka 10% mere end almindelige mursten. Men da facaden i en bygning fylder forholdsvist lidt i det samlede budget, er det en lille omkostning af vælge denne grønne opgradering. GREENER er et tilbud til dem, der prioriterer at gøre noget for miljøet. I projekter, hvor der arbejdes med miljøcertificering, vil GREENER meget direkte kunne aflæses positivt i certificeringsarbejdet.

FULD DOKUMENTATION
Alle GREENER-produkter tilbydes med fuld dokumentation i form af EPD (miljøvaredeklaration), så det er muligt at anvende produktet i tekniske regneprogrammer.

RÅDGIVNING
Vi tilbyder rådgivning, hvis du har brug for at assistance til valg af mursten - eller til hjælp med at læse og forstå vores EPD'er (Miljøvaredeklarationer). Du kan booke vores DGNB-certificerede speialist på vores kontaktside. Find og book Svend Roed Larsen direkte på denne side >>

BUILD FOR GENERATIONS
Tegl er allerede et bæredygtigt valg af materiale på grund af den ekstremt lange levetid. Det betyder ikke, at vi ikke kan gøre det endnu bedre. Vores ambition er ikke begrænset til politiske rammeaftaler om energimål – men derimod visionen om at skabe verdens mest bæredygtige teglprodukter.

Det handler om at udvise respekt for mennesker og miljø – og alle, der bygger, har et ansvar for at tænke bæredygtigt. Ansvarligt byggeri skaber glæde og trivsel i generationer. Og det er bæredygtigt.