BÆREDYGTIGHED

Tegl er et af de mest robuste byggematerialer, vi har. Perfekt til projekter, hvor holdbarhed og æstetisk bæredygtighed skal gå hånd i hånd. Vi siger: byg for generationer. Det er bæredygtigt. 

BÆREDYGTIGHED


Vi mener, at byggebranchen har potentialet til at blive meget grønnere. Og vi er klar over, at vi også har et ansvar. Vores vision er at blive den mest bæredygtige producent af byggematerialer i tegl. En ambition der driver vores daglige arbejde hen mod en mere effektiv og grøn måde at producere vores produkter på. Det er en proces, der aldrig vil ende, og vi er fast besluttet på hele tiden at forbedre os.

Det store perspektiv
 

 • Vi bakker op om FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.
 • Vi bakker op om den danske regerings mål om 70 % reduktion i 2030 i forhold til 1990.
 • Vi lever op til regeringens krav til energioptimering for virksomheder.
 • Vi anvender udelukkende CO2-neutral el fra vindmøller.

 

Det gør vi
 

 • Vi anvender udelukkende grøn, vedvarende energi fra danske vindmølleparker.
 • Vi anvender en kombination af natur- og biogas. 
 • Vi anvender overskudsvarme fra ovne i tørrekamre.
 • Vi genanvender alle former for spild i produktionen.
 • Vi laver mørtellommer i mursten for at nedbringe massen, der skal brændes – og hermed nedbringe CO2-aftryk per sten.
 • Vi har erstattet alle lyskilder med LED-belysning og anvender dagsovenlys, hvor det er muligt.
 • Vi arbejder målrettet med affaldssortering og sender materialer til genanvendelse.
 • Vi renser og genbruger vand i produktionen – og anvender overfladevand.
 • Vores paller er lavet af bæredygtigt træ.
 • Vores marketingmaterialer trykkes på miljøvenligt papir.

 

100% transparens
 

 • Vi går ind for 100 % dokumentation af ressourceforbrug i forbindelse med produktion af tegl. Vi har inden for kort tid EPD (Environmental Product Declaration) på samtlige produkter. EPD er miljøvaredeklaration og bruges til at dokumentere byggematerialers miljøaftryk i de samlede byggerier.

Miljø og økonomi


Al produktion af byggematerialer har en belastning på miljøet. Mursten er ingen undtagelse. Det, der gør mursten bæredygtige, er deres ekstremt lange levetid og deres minimale behov for vedligeholdelse. Ligningen for den samlede økonomi bliver således bedre år efter år. Det samme gælder den samlede miljøpåvirkning, hvor de første CO2-emissioner ved fremstilling af mursten og tagsten distribueres på bygningens lange levetid. Det betyder, at mursten har en tidløs karakter og er en klassisk stabil løsning. Det er smukt at se på – år efter år, generation efter generation.

Æstetisk og social bæredygtighed


Respekt for fremtidige generationer handler ikke kun om økonomi og miljøpåvirkning. Det handler også om den sociale dimension, hvordan vi designer husene på en måde, der er god for vores trivsel, og hvordan indeklimaet påvirker både vores sundhed og trivsel.

Huse bygget i mursten har en god fordeling af varme og kulde end dem, der er opført i materialer som træ og gips. I praksis betyder tunge materialer en mere jævn indendørs temperatur, hvor temperatureffekterne af en varm sommerdag eller en kold vinterdag dæmpes. Mursten er eftergivende over for svingende luftfugtighed uden at tage skade. Mursten absorberer effektivt fugt og regulerer dermed luftfugtigheden i huset.