RECLAY - genanvendelse af tegl-ressourcer 
 

Hos Randers Tegl arbejder vi målrettet på at mindske vores produkters miljøpåvirkning. 
Det er et arbejder, som foregår på mange planer og involverer alt fra energiindkøb til valg af kaffebønner.
Vores seneste initiativ er ReClay – genanvendelse af teglressourcer. 

Først og fremmest fokuserer vi på at bruge mindst mulig energi til fremstilling af vores produkter. 
Jo mindre energi vi anvender – jo lavere co2-aftryk får produkterne.


Bæredygtig tegl hvor der er anvendt op til 30% knust tegl som ressource
 


Parallelt med dette støtter vi op om genbrug af mursten fra byggerier, der rives ned. Genbrug er det 
bedste, vi kan gøre for miljøet. Men når vi nedbryder byggerier i tegl, vil der altid være en procentdel, 
der ikke kan genbruges direkte. Tidligere blev dette typisk anvendt til vejfyld eller endte i deponi. 
Med RECLAY har vi udviklet en teknik, så vi anvender op til 30% knust tegl i produktionen af nye mursten.

Vi indsamler tegl-brokker fra både byggepladser og nedrivningsprojekter, hvor det ikke er muligt 
at genbruge produkterne, som de er. Via ReClay-processen sikrer vi, at nedknust tegl uproblematisk 
kan indgå i lertilberedningen til nye produkter.

Resultatet er, at vi skåner naturen for unødig indvindelse af dyrebare ressourcer, samt at vi reducerer mængden af affald fra byggeindustrien, der ellers ville være endt i deponi.

Se ReClay produkter her >>