Vi tager ansvar for det spildmateriale, vi generer hos vores kunder

Et af Randers Tegls fokusområder i vores bæredygtige udvikling er ressource genanvendelse. I vores produktioner genanvender vi alt vores eget produceret spildmateriale. For øvrigt affald i Randers Tegl forventer vi at op imod 90% af vores spild går til genanvendelse inden 2030. Kun spild som vores samarbejdspartnere vurderer ikke kan genanvendes vil gå til forbrænding eller deponi.

Vi stopper dog ikke der og vi ønsker også at tage ansvar for det spild vi genere hos vores kunder og dermed sikre at spildet får de bedste forudsætninger for nyt liv. Ordningen er vores kunders garanti for en så tæt på 100% genanvendelse af tegl materialerne som muligt. 

Ordningen testes i øjeblikket af hos interesserede kunder. Vil I være med til at teste så kontakt Projektansvarlig for murværk Svend Roed Larsen på srl@randerstegl.dk.

Her på siden er det muligt at læse nærmere om ordningen.

Hvorfor denne ordning?


På byggepladsen modtages mange forskellige varer som fører til en langt række forskellige affaldsfraktioner. Det kan være svært på byggepladsen at sikre en sortering som tilbyder en høj grad af genanvendelse og i mange tilfælde sker sorteringen ikke så optimalt som den kunne. Vi vil gerne være med til at sikre at de affaldsfraktioner vi selv er med at til skabe får nyt liv.

I vores leverancer til vores kunder indgår op til teglmateriale, som kan genanvendes. Det spild vi omtaler her er: 

  1. Kasserede mursten – f.eks. grundet skår, halverede sten og lignende.
    1. De kasserede mursten kan indgå i produktion af nye mursten direkte i vores egne produktioner.

Med ordningen holder vi status på hvor meget vi er med til at sikre går til genanvendelse og for dig som kunde er dit udbytte at du har en garanti for at teglmaterialerne bliver genanvendt i samarbejde med nogle af de dygtigste i branchen.

Ved at benytte ordningen kan der desuden være fordele at hente f.eks. i forbindelse med en bygningscertificering.

 

Hvordan fungerer det?


Da ordningen fortsat er under test er vi endnu ikke i mål med den endelige logistik og økonomi. Ordningen bygger dog grundlæggende på at vi stiller big-bags til rådighed. 

Som bruger af ordningen forpligter man sig til følgende:

  • Der må maksimalt sorteres 1 fraktion pr. Big bag.
  • Det er kun Randers Tegls affald som må placeres i sækkene. Vi kan desværre ikke tage ansvar for andres produkter
  • Big baggen skal kunne lukkes, men er rigeligt stærk til at blive fyldt
  • Big baggen skal leveres til Randers Tegl uden skader, således vi ikke risikere at tabe affald

Når ordningen ikke længere er i en test fase, vil ordningen bliver vurderet og evt. justeret.