VI TAGER ANSVAR FOR DET AFFALD, VI GENERERER – OGSÅ HOS VORES KUNDER


Et af Randers Tegls fokusområder i vores bæredygtige udvikling er genanvendelse af ressourcer. I vores produktioner genbruger vi al spildmateriale, vi selv producerer. For øvrigt affald forventer vi, at op imod 90 % af vores affald går til genanvendelse inden 2025. Kun affald, som vores samarbejdspartnere vurderer ikke kan genanvendes, vil gå til forbrænding eller deponi.

Vi arbejder løbende på at sikre, at vores pakkematerialer enten kommer fra dokumenterede fornybare ressourcer eller er produceret af genanvendt materiale. Dertil arbejder vi for, at materialerne også kan genanvendes bedst muligt.

Vi stopper dog ikke der. Vi ønsker også at tage ansvar for det affald, vi generer hos vores kunder for at sikre, at affaldet får de bedste forudsætninger for nyt liv. Derfor tester vi lige nu en ny ordning, hvor vores kunder er garanteret så tæt på 100 % genanvendelse som muligt – enten til brug i nye produkter eller som biomasse

Ordningen testes i øjeblikket af hos interesserede kunder. Vil i være med til at teste, så kontakt vores projektansvarlige for murværk: Svend Roed Larsen på srl@randerstegl.dk eller Finn Jørgensen på fj@randerstegl.dk 

Du kan læse mere om ordningen her:

Genanvendelses-ordning


På byggepladsen modtages mange forskellige varer, som fører til en langt række forskellige affaldsfraktioner. På byggepladsen kan det være svært at sikre en sortering, som tilbyder en høj grad af genanvendelse, og i mange tilfælde sker sorteringen ikke så optimalt som den kunne. Vi vil gerne være med til at sikre, at de affaldsfraktioner, vi selv er med at til skabe, får nyt liv.

I vores leverancer til vores kunder indgår op til 5 typer materiale, som alt kan genanvendes. De 5 materialer er:

 • Kasserede mursten – f.eks. grundet skår og halvering
  De kasserede mursten kan indgå direkte i vores egen produktion af nye mursten
 • Plastfolie (inklusive label) – sikrer at stenene modtages hos kunden med færrest mulige skår
  Langt det meste af vores plastfolie er baseret på en andel genbrugsplast og kan via vores samarbejdspartner Stena Recycling genbruges igen.
 • Strapbånd – sikrer at de enkelte murstenshoveder står stabilt under transport
  Vores strapbånd er baseret på genbrugsplast og kan ligesom plastfolien genbruges.
 • Mellemlægspapir – indgår mellem lagene typisk ved engoberede mursten
  Alt vores mellemlægspapir er baseret på genbrugspapir. Papiret kan genbruges til produktionen af f.eks. nyt papir.
 • Træpaller - vores murstenspaller går i retursystem, men på et tidspunkt må de kasseres
  Alle vores træpaller kommer fra FSC-certificeret træ. Når pallerne ikke længere kan benyttes, kan de laves til flis og benyttes som biobrændsel.


Med ordningen holder vi status på, hvor meget affald vi sender til genanvendelse. For dig som kunde er dit udbytte, at du har en garanti for at materialerne bliver genanvendt i samarbejde med nogle af de dygtigste i branchen.

Ved at benytte ordningen kan der desuden være fordele at hente – f.eks. i forbindelse med en bygningscertificering.

Hvordan fungerer det?


Da ordningen fortsat testes, er vi endnu ikke i mål med den endelige logistik og økonomi. Ordningen bygger dog grundlæggende på, at vi stiller big-bags til rådighed, som vores kunder kan sortere de ovenstående fraktioner i.

Som bruger af ordningen forpligter man sig til følgende:

 • Der må maksimalt sorteres 1 fraktion pr. big-bag.
 • Det er kun Randers Tegls affald som må placeres i sækkene. Vi kan desværre ikke tage ansvar for øvrigt affald
 • Hver big-bag skal kunne lukkes, men er rigeligt stærk til at blive fyldt
 • Hver big-bag skal leveres til Randers Tegl uden skader, således vi ikke risikere at tabe affald


Der vil i løbet af første halvår 2023 komme mere info op om ordningen, når vi åbner op for løsningen for alle vores kunder.