Vi tager ansvar for den affald, vi generer hos vores kunder


Et af Randers Tegls fokusområder i vores bæredygtige udvikling er ressource genanvendelse. I vores produktioner genanvender vi alt vores eget produceret spildmateriale. For øvrigt affald i Randers Tegl forventer vi at op imod 90% af vores affald går til genanvendelse inden 2030. Kun affald vores samarbejdspartnere vurderer ikke kan genanvendes vil gå til forbrænding eller deponi.

Vi stopper dog ikke der og vi ønsker også at tage ansvar for det affald vi genere hos vores kunder og dermed sikre at affaldet får de bedste forudsætninger for nyt liv. Ordningen er vores kunders garanti for en så tæt på 100% genanvendelse af materialerne som muligt. Kan vi ikke selv genanvende materialerne, sørger vi for at vores samarbejdspartnere gør det.

For alle vores pakkematerialer gælder det at vi hele tiden arbejder for at sikre at materialerne enten kommer fra dokumenterede fornybare ressourcer eller er produceret på så høj en andel genanvendt materiale, som det er muligt. Dertil arbejder vi for at materialerne vi benytter, også egner sig bedst muligt til genanvendelse.  

Ordningen testes i øjeblikket af hos interesserede kunder. Vil I være med til at teste så kontakt Projektansvarlig for murværk Svend Roed Larsen på srl@randerstegl.dk.

Her på siden er det muligt at læse nærmere om ordningen.

Hvorfor denne ordning?


På byggepladsen modtages mange forskellige varer som fører til en langt række forskellige affaldsfraktioner. Det kan være svært på byggepladsen at sikre en sortering som tilbyder en høj grad af genanvendelse og i mange tilfælde sker sorteringen ikke så optimalt som den kunne. Vi vil gerne være med til at sikre at de affaldsfraktioner vi selv er med at til skabe får nyt liv.

I vores leverancer til vores kunder indgår op til 5 typer materiale, som alt kan genanvendes. De 5 materialer er:

 1. Kasserede mursten – f.eks. grundet skår, halverede sten og lignende.
  1. De kasserede mursten kan indgå i produktion af nye mursten direkte i vores egne produktioner.
 2. Plastfolie (inklusiv label) – Plastfolien er nødvendig for at sikre at stenene modtages hos kunden med færrest mulige skår og uden store mængder fugt.
  1. Langt det meste af vores plastfolie er baseret på en andel genanvendt plast og kan via vores samarbejdspartnere genanvendes igen.
 3. Strapbånd – sikre at de enkelte murstenshoveder står stabilt under transport
  1. Vores strapbånd er baseret på genanvendt plast og kan ligesom plastfolien også genanvendes til nye produkter.
 4. Mellemlægspapir – indgår mellem lagene typisk ved de engoberede mursten. Højner kvaliteten hos kunden.
  1. Alt vores mellemlægspapir er baseret på genanvendt papirfibre. Papiret kan genanvendes til produktionen af f.eks. ny papir.
 5. Træpaller – Vores murstenspaller går i retursystem, men på et tidspunkt er kvaliteten ikke længere til at de kan genbruges og må derfor kasseres.
  1. Alle vores træpaller kommer fra FSC-certificeret skov. Når pallerne ikke længere kan benyttes vil de enten blive lavet til flis og benyttes som biobrændsel eller blive nedknust og genanvendt til spånplader.

Med ordningen holder vi status på hvor meget vi er med til at sikre går til genanvendelse og for dig som kunde er dit udbytte at du har en garanti for at materialerne bliver genanvendt i samarbejde med nogle af de dygtigste i branchen.

Ved at benytte ordningen kan der desuden være fordele at hente f.eks. i forbindelse med en bygningscertificering.

 

Hvordan fungerer det?


Da ordningen fortsat er under test er vi endnu ikke i mål med den endelige logistik og økonomi. Ordningen bygger dog grundlæggende på at vi stiller big-bags til rådighed som vores kunder kan sortere de ovenstående fraktioner i.

Som bruger af ordningen forpligter man sig til følgende:

 • Der må maksimalt sorteres 1 fraktion pr. Big bag.
 • Det er kun Randers Tegls affald som må placeres i sækkene. Vi kan desværre ikke tage ansvar for øvrigt affald end vores eget.
 • Big baggen skal kunne lukkes, men er rigeligt stærk til at blive fyldt
 • Big baggen skal leveres til Randers Tegl uden skader, således vi ikke risikere at tabe affald

Når ordningen ikke længere er i en test fase, vil ordningen bliver vurderet og evt. justeret.