FRA PIPERS TEGLVÆRKER TIL RANDERS TEGL-GRUPPEN

 

CARL PIPERS FØRSTE TEGLVÆRK

I 1911 købte den 27-årige ingeniør Carl Theodor Piper Viborg Teglværk. Leret var ikke af bedste kvalitet, så Carl Piper fandt i 1917 et areal med førsteklasses ler ved Stoholm nær Højslev og opførte Pipers Teglværk.

I 1949 besluttede Carl Piper og sønnen Preben Piper at nedlægge teglværket ved Stoholm for i stedet at opføre et nyt teglværk ved Mønsted, der blev et af de første i Danmark med helårsdrift med opvarmede tørrekamre i stedet for åbne tørrelader. Mønsted Teglværk brændte i 1952 og i stedet for at genopføre det besluttede Preben Piper at bygge et nyt og langt mere mekaniseret teglværk syd for Hammershøj, hvor der var store mængder af ler i høj kvalitet. Hammershøj Teglværk er siden blevet et af Nordeuropas største teglværker.

Piper

GANDRUP TEGLVÆRK

I 1967 købte Preben Piper Gandrup Teglværk. I 1980'erne blev der bygget et nyt værk ved siden af det eksisterende teglværk, og i 1989 endnu et værk. Gandrup Teglværk er nu Nordeuropas største teglværk med en kapacitet på ca. 75 mio. mursten.

HØJSLEV TEGLVÆRK - EN SUCCES FRA STARTEN

I 1983 købte Pipers Teglværker med 3. Piper-generation, Jens Piper og Lars Piper, i spidsen Højslev Teglværk. Leret ved Højslev er landets bedste ler til produktion af tagsten - og det var ideen bag købet. Det gamle teglværk blev ombygget til Danmarks største og mest avancerede specialværk for fremstilling af tegltagsten. I maj 1983 startede leveringen af Højslev Vingetegl.

Laumans glsuerteknik

VINDØ TEGLVÆRK

Efter 50 års frugtbart samarbejde købte Pipers Teglværker i 2007 det veldrevne Vindø Teglværk ved Hobro.

CARLSBERG BJÆLKER - DET MAN IKKE KAN LAVE I MURVÆRK

På Carlsberg Teglværk udviklede man de epokegørende forspændte teglbjælker. Teknikken med forspændt tegl gjorde det muligt at fremstille teglbjælker til store spænd, lofter og teglelementer, som man ikke kan lave i traditionelt murværk.

Medarbejdere Gandrup 1905

GLASEREDE MESTERSTYKKE FRA LAUMANS

Samarbejdet med det traditionsrige tyske tagstensværk Laumans begyndte i 1997, hvor Randers Tegl overtog markedsføringen i hele Skandinavien af de enestående glaserede og engoberede falstagsten fra Gebr. Laumans. Efter flere års byggekrise i Tyskland indtrådte Højslev Teglværk i 2004 som hovedaktionær i Gebr. Laumans.

Højselv 1879