CARLSBERG BJÆLKER


Carlsberg Bjælker er Randers Tegl-Gruppens specialværk med særlige kompetencer inden for forspændte overliggere i tegl og forspændte bjælker i tegl.

Carlsberg Bjælker fungerer som en selvstændig enhed i markedet. Det betyder blandt andet, at vi har mulighed for at producerer bjælker og overliggere af mursten fra såvel Randers Tegl-Gruppen som mursten fra konkurrerende producenter.

Carlsberg Bjælker har markedets største ekspertise inden for dimensionering og produktion af forspændte teglbjælker og overliggere samt præfabrikerede teglelementer, tegllofter og buer. I projekteringsfasen rådgiver en stab af erfarne ingeniører om, hvordan de mange muligheder kan udnyttes optimalt i byggeriet.

Med forspændte tegl bjælker fra Carlsberg Bjælker er det muligt at realisere arkitekters og bygherrers visioner om nye muligheder i teglbyggeri - alt kan lade sig gøre.

Forspændte teglbjælker – også til helt store spænd – er uden ståldragere eller betonkerner. 80% af murstenens volumen er bevaret i forhold til traditionelt murværk. Derfor arbejder teglbjælken naturligt sammen med det øvrige murværk.

Adresse
Tindbækvej 16
8830 Tjele

Carlsberg Bjælker