GANDRUP TEGLVÆRK​


Gandrup Teglværk ligger mellem Aalborg og Hals. Værket fremstiller over 20 forskellige typer blødstrøgne mursten med 4 facader og strengpressede maskinsten. 

Værket har været en del af Randers Tegl Gruppen siden 1967. I forbindelse med opkøbet blev værket udbygget, således at den årlige kapacitet er på 27 mio. mursten. I 1989 er værket yderligere udbygget, og Gandrup Teglværk er nu Nordeuropas største og mest rationelle teglværk med en årlig kapacitet på 75 mio. mursten.

I 2004 fik Gandrup Teglværk årets El-sparepris, som påskønnelse for en ekstraordinær indsats for at nedbringe elforbruget.

Teglværkssøerne, værkets 3 gamle lergrave, indgår nu i et populært rekreativt område på 25 ha med et rigt plante- og dyreliv.

Adresse:
Teglværksvej 41
9362 Gandrup

Gandrup Teglværk