WHISTLEBLOWER

 

Randers Tegl har etableret en whistleblowerordning, der har til formål at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Randers Tegl.

Ordningen sikrer medarbejderen en tryg og anonym mulighed for at henvende sig, hvis denne har mistanke om, at der foregår sådanne ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder.

Den foretrukne fremgangsmåde vil normalt være at henvende sig til den nærmeste overordnede i Randers Tegl. Hvis medarbejderen ikke synes, at han/hun kan tale med nogen i ledelsen, kan medarbejderen altså i stedet vælge at rette en henvendelse (”blæse i fløjten”) – anonymt eller ej.

I whistleblowerordningen kan medarbejdere og andre med tilknytning til Randers Tegl foretage anonyme eller ikke-anonyme indberetninger om alvorlige forhold, herunder forhold, som kan påføre Randers Tegl økonomisk tab eller skade på omdømme.

Legalsys administrerer ordningen som databehandler. Den eksterne forankring sikre overholdelse af alle lovgivningsmæssige krav og fortrolighed.

Intern Administrator af ordningen varetages af HR Chef Randers Tegl med rapport til formand for bestyrelsen.

Du vil blive orienteret, når din indberetning er modtaget i whistleblower-ordningen, og inden 7 dage få besked om, hvorvidt din indberetning falder inden for ordningen. Herudover vil du inden for 3 måneder fra tidspunktet for indgivelse af indberetningen få besked om, at sagen er afsluttet eller få en begrundelse for, hvorfor yderligere behandling er nødvendig. Du modtager ikke oplysning om udfaldet af sagen.

Whistleblower