Error executing template "eCom/Productlist/ProductList.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1
Bæredygtige mursten

GREENER er vores grønnere alternativ

Tegl af mærket GREENER er produceret udelukkende med bæredygtig elektricitet og biogas; Vind som er vedvarende, og biogas. Biogas er lavet af organisk materiale og har den fordel, at den mængde CO2 der udledes ved afbrænding, modsvarer den mængde CO2, som materialet optog fra atmosfæren i levetiden.

Det betyder, at hver enkelt sten har en markant mindre miljøbelastning end den traditionelle sten. Faktisk hele 50 % lavere. Og det er fuldt dokumenteret i form af EPD.

Læs mere om vores GREENER serie
GREENER er vores grønnere alternativ.
Belægning

Stilfuld hyggekrog

Drømmer du om en hyggekrog til de lune sommernætter? Stilfulde uderum belagt med tegl skaber små rekreative oaser, der giver glæde i generationer. Belægning i ægte tegl er nemlig et ekstremt robust naturmateriale, der er stort set vedligeholdelsesfrit og patinerer smukt med tiden.

Udlev drømmen om en ny terrasse
Stilfuld
hyggekrog.
Nyt tag

Den store guide til nyt tag

Et nyt tag er en stor investering, og det er derfor en beslutning, der skal træffes på det rigtige grundlag. Hvilket tag passer til dit hus, hvilke materialer skal du vælge, og hvordan sikrer du dig, at du overholder de gældende love og regler?

For at gøre processen mere overskuelig for dig, der planlægger at skifte tag på din bolig, har vi sammensat "Den store tagguide."

Se guiden til nyt tag
Den store guide til nyt tag.
Mursten

Fuldmuret byggeri

Den moderne villa er fuldmuret. Fuldmuret byggeri er robust og skabt til det skandinaviske klima, fordi mursten kan noget som ingen andre byggematerialer kan. Fuldmuring giver et sundt indeklima, energivenlighed og generationers holdbarhed.

Se hvorfor trivsel er noget man bygger
Fuldmuret
byggeri.

Error executing template "Designs/randers-tegl/eCom7/CartV2/Step/sample-cart.brick.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_2774941de9904de3802dae64f1880e0c.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\Gotcha\randerstegl.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\randers-tegl\eCom7\CartV2\Step\sample-cart.brick.cshtml:line 3
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @{ 2 int orderlineCount = GetInteger("Ecom:Order.OrderLines.Count"); 3 var sampleIsInCart = System.Web.HttpContext.Current.Items["CurrentSampleInCart"].ToString().ToLower(); 4 } 5 6 @SnippetStart("ProductSampleCart") 7 @if (orderlineCount > 0) { 8 string cssClass = sampleIsInCart == "true" ? "product-cta__cart product-cta__cart--tease" : "product-cta__cart"; 9 10 <a href="/Default.aspx?Id=7908" class="@cssClass" data-orderline-count="@orderlineCount"><span class="product-cta__cart-text">@Translate("Translate_Your-cart")</span> 11 @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/Files/Templates/Designs/randers-tegl/images/icon-sample-cart.svg"))) { 12 <span class="icon icon-sample-cart"> 13 @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/Files/Templates/Designs/randers-tegl/images/icon-sample-cart.svg")) 14 <span class="product-cta__cart-count">@orderlineCount</span></span> 15 } 16 </a> 17 } 18 @SnippetEnd("ProductSampleCart") 19 20 <script> 21 const cartTeaserText = document.querySelector('.product-cta__cart--tease .product-cta__cart-text'); 22 23 function stopTeasing(e) { 24 const cart = e.currentTarget; 25 26 if (cart) { 27 cartTeaserText.closest('.product-cta__cart--tease').classList.remove('product-cta__cart--tease'); 28 cartTeaserText.removeEventListener('transitionend', stopTeasing); 29 } 30 } 31 32 if (cartTeaserText) { 33 cartTeaserText.addEventListener('transitionend', stopTeasing); 34 } 35 </script> 36