VITO-BESLAG®

 

TIL KORREKT OG SIKKER MONTAGE AF DØRE OG VINDUER OVER 120 CM BREDDE I TEGLOVERLIGGERE OG TEGLBJÆLKER.

 

DEN SIKRE LØSNING

 

Carlsberg Bjælker har i samarbejde med Knudsen Kilen udviklet en sikker løsning.

 

Der må ikke bores eller skrues i forspændte overliggere og teglbjælker. Men Carlsberg Bjælker har med ViTo-beslaget - som de første på markedet - udviklet en enkel og sikker løsning til top-fastgørelse af vindues- og dørelementer i tegloverliggere og teglbjælker.

 

De indstøbte ViTo-beslag i overliggere og teglbjælker sikrer korrekt og ikke mindst hurtig montage med kuldebroisolering i tegloverliggere og teglbjælker.
ViTo-beslag kan valgfrit indstøbes i facadeoverligger eller bagmursoverligger, afhængig af murkonstruktionen. Når vindues-/dørpartiet er korrekt placeret forbores, og montageskruen skrues op gennem gennem vinduesrammen og de tre ribber i ViTo-beslaget.
Tegloverliggere/teglbjælker med istøbte ViTo-beslag leveres med påklæbede 55x30 mm bånd af polysteren, også mellem beslagets ribber, som kuldebroisolering i hele elementets længde.

ViTo beslag indstøbt i bagmursoverligger

ViTo-beslag indstøbt i facadeoverligger

Placering af ViTo beslag

PLACERING OG BEREGNING AF VITO-BESLAG®

 

ViTo-beslagene er indstøbt i studsfugerne på overliggere og teglbjælker. Placeringen bestemmes af bredden på dør-/vindueselementet. I umiddelbar nærhed af ViTo-beslaget skal placeres min. 2 stk murbindere, der forankres på normal vis til bagmurskonstruktionen, respektive facademurs-kontruktionen. Montageskruen skal nå helt gennem ViTo-beslagets tre ribber.

 

Beregning af ViTo-beslag
Download datablad om ViTo-beslag her.

 

For teknisk information og beregning:
Carlsberg Bjælker A/S
Mail carlsberg@randerstegl.dk
Telefon 87 11 45 11
Telefax 87 11 45 10

Placering af ViTo-beslag