TEGLBUER

3-punkts kurvehanksbuen er især kendt fra den klassiske arkitektur. Den geometriske form bestemmes af hulmålet og den valgte buehøjde. Kurvehanksbuens bæreevne har ikke den mest optimale bæreevne, men kan i mange tilfælde sagtens anvendes.

 

Den 6 meter brede kurvehanksbue er anvendt i et landbrugsbyggeri.

Buen er udført i standerskifte med vandretliggende vederlagssten. På pladsen er muret ind til bueelementet, hvorover der er ind lagt fugtstandsende paplag.

Over paplaget er indmuret en forspændt dobbelt skifte overligger. Ved dette system regnes bueelementet selvbærende, ligeledes er overliggeren og den påmurede del selvbærende.

Nyt byggeri i klasssisk stil med buede stik over alle vinduer. Buerne med fremhævede lyse slutsten er udført som præfabrikerede teglelementer.

Bueelementet er udført som ét element, dvs. at de vandretliggende flanger og selve buestykket er et sammenhængende element.

 

Elementet har en dybde på 1,08 m og har i sideflangerne påstøbte vandretliggende vederlagssten. På buens overside er indstøbt udragende armering til faststøbning i den bagvedliggende konstruktion.