PRODUKTIONEN

Carlsberg Bjælker™ er den førende producent af forspændte tegl bjælker og præfabrikerede teglelementer. Avanceret udstyr med kapacitet til forarbejdning af 1,8 mill sten om året sikrer en rationel og fleksibel produktion. Alle led i produktionen er underkastet løbende kontrol, der sikrer at alle deklarationskrav - og krav fra de projekterende - nøje overholdes.

Der udstøbes med speciel betonmørtel, som er frostfast og med en meget høj tryk- og trækstyrke, samt særdeles gode vedhæftnings egenskaber til mursten.

 

Facadeelementer leveres med 12 mm tilbagelagt fuge på facade- og underside.

Carlsberg Bjælkers forspændte teglelementer er helt uden ståldragere og betonkerner er uden stål. Mindst 65% av murstenens volumen er bevaret, så elementet arbejder naturligt sammen med det øvrige murværk.