KONSOLOPHÆNGT MURVÆRK

Bygherrens vision var en facade af vandrette vindues- og murstensbånd - uden synlige bærende søjler mellem vinduerne.

 

Løsningen blev forspændte enkelt skifte overliggere, som bærer murværket mellem vinduesbåndene. Enkeltskifte overliggerne - 2,62 m lange med indstøbte gevindstykker - er boltet på murværkskonsoller, som er fastgjort til den bærende konstruktion.

Afhængig af placeringen i DnB Nors nye hovedkontor er de forspændte teglelementer, der bærer det konsolophængte murværk fremstillet i 3 eller 1 stens bredde.