FACADEELEMENTER AF TEGL

Præfabrikerede facadeelementer af tegl opfylder ønsker og visioner om teglfacader på steder, hvor det vil være vanskeligt eller dyrt at lave traditionelt murværk.

 

Facadelementer af tegl er baseret på Carlsberg Bjælkers unikke kompetence med fremstilling af bærende forspændte teglelementer samt præfabrikerede teglvægge.

Elementerne kan leveres i sektioner op til 3,6 x 8,80 meter, i alle gængse forbandter og i tykkelserne 108, 80, 60 og 54/48 mm.

 
Præfab elementer anvendes hvor der er behov for stor styrke i forhold til pladsmurede konstruktioner,- eller hvor facadens udtryk gør det meget vanskeligt at udføre på pladsen.
Præfab facadeelementer er således ikke en prismæssig konkurrent til pladsmurede konstruktioner, men kan derimod tilføre høj styrke og flere arkitektoniske muligheder. 

 

Facadeelementer af tegl kan anvendes som separate bygningselementer eller som bærende elementer/teglbjæker for traditionelt murværk.

Elementerne er færdige fra fabrik og kræver ikke yderligere bearbejdning efter montage. Montage sker på indstøbte beslag og bæringer, der er tilpasset den bærende konstruktions udformning.

EU-normerne for bæredygtigt byggeri vil øge anvendelsen af byggematerialer og -konstruktioner med dokumenteret lang levetid og lave vedligeholdelsesomkostninger, og allerede nu er der stor interesse for de mange muligheder kombinationen af præfabrikerede facadeelementer af tegl og traditionelt murværk giver, både i forbindelse med nybyggeri og facaderenoveringer.