Mette Bjerring.
Transparent murværk.

Transparent murværk

Transparent murværk er et vægfelt, hvor enkelte sten undlades. Det kan være med til at skabe et spændende udtryk med varierende lysindfald og skyggespil. Mulighederne er mange – udtrykket varierer efter stentype, forbandt og størrelse på huller.

Transparent murværk skal dimensioneres for den aktuelle vindlast. Der kræves særskilte beregninger af det transparente murværk pga. færre studsfuger og mindre kontaktareal mellem sten/mørtel i forhold til traditionelt murværk.

Overvejelser i forbindelse med design af transparent murværk:

- Vægtykkelse
- Forbandt / Hulmønster og herunder dimension på overlap
- Murværkets styrke (Især bøjningsstrækstyrker)
- Forankring af murbindere
- Understøtningsforhold for vægfelt - afstand mellem horisontale understøtninger
- Korrekt valg af mursten ift. hvilke sider der er synlig
      - ​Facadesider på murstenen
      - Cellesten / Massiv sten
      - Mursten med mørtellomme eller stempelmærke

Styrken af det transparente murede felt kan forøges med armering f.eks. i præfabrikerede elementer.

Alt afhængig af forbandtet/systemet af det transparente felt, kan teglbjælker anvendes som en del af det afstivende system for vindlast. Teglbjælker er vandret bærende og beregnes for den aktuelle vindlast.

Teglbjælker til transparent murværk kan udføres med skjult armeringsføring.

I tilfælde af at pladsmuren ikke har tilstrækkelig styrke og det ikke er muligt at lave gennemgående vandrette linjer til teglbjælker, kan elementerne udføres som præfabrikerede elementer med forspændt lodret armering.

Er du interesseret i at vide mere om mulighederne med transparent murværk, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til info@randerstegl.dk - så hører du fra os. 

 

Transparent murværk i foyer ved administrationsbygningen på Hammershøj Teglværk. Murværk er her udført i Ultima mursten RT 151. Projektet er tegnet af CUBO Arkitekter. 

 

 

Transparent murværk som designfeature på elegant villa i Belgien. Murværket er opført i Ultima RT 156 og er tegnet af UAU Collectiv Architects.

 

 

Arkitekt A53 — GESELLSCHAFT VON ARCHITEKTENT anvender transparent murværk flere steder i dette byggeri. De buede facader med fletmurværk skaber lysindfald til trappeafsnit mellem bygningens etager. Projektet er opført i Ultima RT 154 og ligger i Berlin. 

 

 

 

Dejong Design and Associates står bag denne spetakulære villa i Calgary, Canada. Facaden er opført med Ultima RT 161.

 

 

Flere eksempler på transparent murværk herunder

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har stor erfaring med projektering og beregning af transparent murværk. Er du interesseret i at vide mere om mulighederne med transparent murværk, så hører vi gerne fra dig. Send en mail til info@randerstegl.dk - så hører du fra os.