Error executing template "eCom/Productlist/ProductList.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1
Belægning

Uderum i tegl

Teglbelægning er et ekstremt modstandsdygtigt naturmateriale, der fuldender stilrene uderum som terrasser, havegange og indkørsler. Belægning i tegl patinerer smukt med tiden og er stort set vedligeholdelsesfrit.

Udlev drømmen om en ny terrasse
Uderum
i tegl.
Mursten

Fuldmuret byggeri

Den moderne villa er fuldmuret. Fuldmuret byggeri er robust og skabt til det skandinaviske klima, fordi mursten kan noget som ingen andre byggematerialer kan. Fuldmuring giver et sundt indeklima, energivenlighed og generationers holdbarhed.

Se hvorfor trivsel er noget man bygger
Fuldmuret
byggeri.
Error executing template "Designs/randers-tegl/eCom7/CartV2/Step/sample-cart.garden-tiles.cshtml"
System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
   at CompiledRazorTemplates.Dynamic.RazorEngine_1fd9c4ed47394634a36d91d78cd4e5d0.Execute() in D:\dynamicweb.net\Solutions\Gotcha\randerstegl.cloud.dynamicweb-cms.com\files\Templates\Designs\randers-tegl\eCom7\CartV2\Step\sample-cart.garden-tiles.cshtml:line 3
   at RazorEngine.Templating.TemplateBase.RazorEngine.Templating.ITemplate.Run(ExecuteContext context, TextWriter reader)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.<RunCompile>b__0(TextWriter writer)
   at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
   at Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateRenderingProvider.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.TemplateRenderingService.Render(Template template)
   at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @{ 2 int orderlineCount = GetInteger("Ecom:Order.OrderLines.Count"); 3 var sampleIsInCart = System.Web.HttpContext.Current.Items["CurrentSampleInCart"].ToString().ToLower(); 4 } 5 6 @SnippetStart("ProductSampleCart") 7 @if (orderlineCount > 0) { 8 string cssClass = sampleIsInCart == "true" ? "product-cta__cart product-cta__cart--tease" : "product-cta__cart"; 9 10 <a href="/Default.aspx?Id=7925" class="@cssClass" data-orderline-count="@orderlineCount"><span class="product-cta__cart-text">@Translate("Translate_Your-cart")</span> 11 @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/Files/Templates/Designs/randers-tegl/images/icon-sample-cart.svg"))) { 12 <span class="icon icon-sample-cart"> 13 @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/Files/Templates/Designs/randers-tegl/images/icon-sample-cart.svg")) 14 <span class="product-cta__cart-count">@orderlineCount</span></span> 15 } 16 </a> 17 } 18 @SnippetEnd("ProductSampleCart") 19 20 <script> 21 const cartTeaserText = document.querySelector('.product-cta__cart--tease .product-cta__cart-text'); 22 23 function stopTeasing(e) { 24 const cart = e.currentTarget; 25 26 if (cart) { 27 cartTeaserText.closest('.product-cta__cart--tease').classList.remove('product-cta__cart--tease'); 28 cartTeaserText.removeEventListener('transitionend', stopTeasing); 29 } 30 } 31 32 if (cartTeaserText) { 33 cartTeaserText.addEventListener('transitionend', stopTeasing); 34 } 35 </script> 36