Error parsing template "Designs/randers-tegl/Paragraph/rt-2.0.landingpage-hero.cshtml"
Line 48: (47:3) - Unexpected "if" keyword after "@" character.  Once inside code, you do not need to prefix constructs like "if" with "@".

1 2 @if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Video"))) { 3 <div id="header" class="landingpage-video-header" style='background-image: url(@GetString("Item.Thumbnail"))'><div class="landingpage-video-headline-container column-xxs-24 column-xs-22 column-sm-20 column-md-12 column-xs-left-1 column-sm-left-2 column-md-left-6 tac"><h2 class="landingpage-headline">@GetString("Item.Headline") 4 <br><span class="landingpage-subheadline"><span>@GetString("Item.Subheadline").Replace(System.Environment.NewLine, "</span><span>")</span></span></h2><span data-video-url='@GetString("Item.Video")' class="play-link"><span> 5 @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/Templates/Designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-play.svg")) 6 @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/Templates/Designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-play.svg")) 7 </span></span></div><div class="video-container"><iframe src='https://player.vimeo.com/video/@GetString("Item.Video")?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0' frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></div></div><!-- Merge into main.js --> 8 @SnippetStart("JavascriptBottom") 9 <script> 10 var vimeoPlayBtn = document.getElementsByClassName('play-link')[0]; 11 if (vimeoPlayBtn !== undefined) { 12 vimeoPlayBtn.addEventListener('click', function() { 13 var videoHeader = document.getElementById('header'); 14 videoHeader.classList.add('js-active'); 15 videoHeader.style = ''; 16 17 var iframe = document.querySelector('.video-container iframe'); 18 var player = new Vimeo.Player(iframe); 19 20 @if (Pageview.Area.ID == 8) { 21 <text> 22 player.enableTextTrack('sv').then(function(track) { 23 // track.language = the iso code for the language 24 // track.kind = 'captions' or 'subtitles' 25 // track.label = the human-readable label 26 }).catch(function(error) { 27 switch (error.name) { 28 case 'InvalidTrackLanguageError': 29 // no track was available with the specified language 30 break; 31 32 case 'InvalidTrackError': 33 // no track was available with the specified language and kind 34 break; 35 36 default: 37 // some other error occurred 38 break; 39 } 40 }); 41 </text> 42 } 43 44 player.play(); 45 }) 46 } 47 </script> 48 @if (System.Web.HttpContext.Current.Items["vimeoapi"] != "true") { 49 <script src="https://player.vimeo.com/api/player.js"></script> 50 51 System.Web.HttpContext.Current.Items["vimeoapi"] = "true"; 52 } 53 @SnippetEnd("JavascriptBottom") 54 } else if (!string.IsNullOrWhiteSpace(GetString("Item.Image"))) { 55 <div id="header" class="landingpage-image-header" style='background-image: url(@GetString("Item.Image"))'><div class="wrap-inner"><div class="column-xxs-24"><h2 class="landingpage-headline">@GetString("Item.Headline") 56 <br><span class="landingpage-subheadline"><span>@GetString("Item.Subheadline").Replace(System.Environment.NewLine, "</span><span>")</span></span></h2> 57 @if (System.IO.File.Exists(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/Templates/Designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-down.svg"))) { 58 <span class="icon-arrow-down"> 59 @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/Templates/Designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-down.svg")) 60 @System.IO.File.ReadAllText(System.Web.HttpContext.Current.Server.MapPath("/files/Templates/Designs/randers-tegl/images-rt-2.0/icon-arrow-down.svg")) 61 </span> 62 } 63 </div></div></div> 64 } 65
Guide

Gør dit tagprojekt overskueligt

Den Store Tagguide er en gratis guide til alle de typiske spørgsmål, som et tagprojekt medfører. Vi har samlet alle ekspertrådene i én samlet guide til dig, så du kommer sikkert igennem alle projektets faser og sparer tid undervejs.

Få en gratis kopi
af den store tagguide
Værd at vide

Projektnyt tag

Det er meget få gange i livet, man skal vælge et nyt tag – måske aldrig nogensinde. Det betyder helt naturligt, at de fleste ikke ved særlig meget om tagprojekter, fordi det simpelthen ikke er almen viden. De fleste ved til gengæld godt, at et nyt tag er en stor investering – og derfor har man brug for at være klædt bedre på, før beslutningen tages.

Værd at vide

Hvilket tag er bedst

Når du skal vælge og udskifte tagbelægning, er det vigtigt, 
at du undersøger, hvilke love og regler der gælder for 
tagbelægninger. Hvis du bare går i gang uden, kan du 
risikere at ændre eller helt fjerne taget – for egen regning. 

Værd at vide

De 4huskeregler

Der er fire væsentlige typer regler og anvisninger om, hvordan du skal anvende og montere tagbelægninger. Med de huskeregler i baghånden er du rigtigt klædt på inden dit tagprojekt.